Ja til golfbane på Ærø

Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg giver grønt lys til ny golfbane på Ærø. Begrundelsen er, at golfbanen vil trække turister til. Det er Ærøskøbing kommune der ønsker at lave en golfbane ved Skjoldnæs Fyr. Et naturskønt område med golfvenligt terræn, godt med vind og udsigt over det sydfynske øhav.

-

Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg giver grønt lys til ny golfbane på Ærø. Begrundelsen er, at golfbanen vil trække turister til.

Golf ved Skjoldnæs Fyr
Det er Ærøskøbing kommune der ønsker at lave en golfbane ved Skjoldnæs Fyr. Et naturskønt område med golfvenligt terræn, godt med vind og udsigt over det sydfynske øhav.

En række dispensationer
Baneanlægget vil kræve en række dispensationer fra strand- og naturbeskyttelsesloven.

Når Fyns Amt alligevel er positive overfor ideen skyldes det, at Ærø har karakter af et udkantsområde. Og har således begrænsede muligheder for at tiltrække beboere og traditionelle erhverv.

Fyns Amt går nu igang med at udarbejde et tillæg til regionplanen, som gør det muligt at etablere en golfbane.