To jægere begik lige store fejl inden skudulykke

Fynsk familie får kun halv erstatning efter jagtulykke. Den afdøde var også selv ansvarlig, siger Højesteret.

To jægere begik begge fejl inden en skudulykke med dødelig udgang i 2008, har Højesteret slået fast.

Under en jagt i Tyskland sad de to fynske mænd i en hytte, men det endte fatalt under håndteringen af en riffel.

Den ene mistede livet, da våbnet gik af. Manden, der blev ramt, havde netop afleveret sin riffel til den anden, da ulykken skete.

Modtageren af våbnet skulle hjælpe med at montere et støtteben på riflen, og for sjov sagde han til den anden "nu er det vel ikke ladt igen?"

Det viste sig at være tilfældet.

Dødsulykken skete i 2008, og enken og tre børn lagde derfor erstatningssag an mod manden, der modtog riflen og skulle montere støttebenet. De mente, at han skulle bære hele ansvaret alene.

I Højesteret fastslår dommerne dog, at den afdøde også selv var skyld i ulykken. Begge mænd bidrog lige meget til, at den farlige situation kunne opstå, og derfor halveres erstatningen til de efterladte.

De fem dommere er dog uenige om omfanget af egen skyld.

Tre af dommere mener, at begge har overtrådt en vigtig sikkerhedsregel om, at et våben skal være åbent og uladt ved overrækkelse. Og at fejlene er nogenlunde lige store.

Derimod mener mindretallet på to dommere, at den sagsøgte begik "en selvstændig, alvorlig fejl" ved i hvert fald kortvarigt at lade riflens munding pege mod den anden.

På den baggrund burde manden bære to tredjedele af ansvaret, lyder det fra mindretallet.

I øvrigt er sagen endt med en forhøjelse af erstatningen til enken i forhold til en tidligere dom i Østre Landsret, og det skyldes et ændret på syn på den afdødes indtjening.