I det fynske folks tjeneste

Jægere tabte sag om Æbelø

Fuglene omkring Æbelø kan ånde lettet op. De kan fortsat leve i fred, efter at Danmarks Jægerforbund tirsdag tabte en retssag anlagt mod Naturklagenævnet. 

-

Fuglene omkring Æbelø kan ånde lettet op. De kan fortsat leve i fred, efter at Danmarks Jægerforbund tirsdag tabte en retssag anlagt mod Naturklagenævnet. 

Retssagen drejede sig omkring søterritoriet omkring den fredede Æbelø og et par andre små øer nord for Fyn.

Jægerne påstod, at Naturklagenævnet ikke havde nogen begrundelse for også at frede søterritoriet omkring øerne for jagt. Men landsretten var af en anden mening og fastslår, at nævnets skønsmæssige afgørelse ikke er \"åbenbar urigtig.\"

Der har vokset skov siden istiden på Æbelø og øen ligger også inden for et EF fuglebeskyttelsesområde.

Fredningen omfatter ud over selve Æbelø på 207 ha også Æbelø Holm, Dræet og Drætte Holm på 72 ha.