Jagt på flere ingeniører: Undervisning i 254 meters højde

Elever møder ingeniører på toppen af Storebæltsbroen for at blive klogere på deres arbejde og se, hvordan man bruger naturfagene i virkeligheden.

I dag tager en gruppe skoleelever fra Broskolen i Korsør sammen med undervisningsminister Ellen Trane Nørby en tur op i pylonerne på Storebæltsbroen for at blive vist rundt af nogle af broens ingeniører og høre hvordan matematik, kemi og fysik bliver brugt ude i virkeligheden. 

Startskud på samarbejde

Danmark mangler ingeniører, og undersøgelser viser, at unges interesse for teknologi skal vækkes og fastholdes allerede i grundskolen. De 12 elever skal høre om konstruktionerne og vedligeholdelse af anlæggene.

De er inviteret af Sund og Bælt i et helt nystartet samarbejde mellem virksomheden og skolen. En forsigtig start på et samarbejde, der ifølge CSR-chef Marianne de Montis fra Sund og Bælt, skal udbygges til at blive meget større.

Hvis bare en ud af de 12 får lyst til at læse til ingeniør på længere sigt, så er det godt. Så spreder det sig som ringe i vandet

Sund og Bælt er partner i Engineer the future, og en af de virksomheder, der har deltaget i en helt ny rundspørge lavet af Deloitte for Engineer the future. Den viser de barrierer, virksomheder fra hele landet oplever, når de vil samarbejde med lokale skoler.

Koordineret indsats virker

En britisk undersøgelse viser, at hvis skole-virksomhedssamarbejder koordineres lokalt, tredobles antallet af unge, der overvejer en ingeniørkarriere.

Problemet er bare, at de fleste af de virksomheder i Enngineer of the Futurures rundspørge, ikke oplever at deres lokale kommuner involverer sig i skole-virksomhedssamarbejder.

Rapporten viser, at ønskerne godt kan indfries i de rammer, der allerede eksisterer i "den åbne skole". Det bliver de bare ikke, selvom "den åbne skole" indeholder krav til kommunalbestyrelserne, om de skal sætte mål og rammer for den.  

En rundvisning med ingeniører kan skabe bro mellem skolelever og ingeniørfaget.
En rundvisning med ingeniører kan skabe bro mellem skolelever og ingeniørfaget.

Ifølge minirapporten vil virksomhederne gerne samarbejde mere med skoler - men de savner koordinering fra deres lokale kommuner for at kunne komme ud over rampen.

Kan påvirke de unge

Dagens besøg på toppen af Storebæltsbroen er et samarbejdet uden Slagelse kommunes involvering, selvom Sund og Bælt gerne ville have søsat et større og mere strategisk funderet samarbejde med flere skoler i samarbejde med kommunen.  

-Vi er interesserede i, at der også er ingeniører om 10 år til at konstruere og vedligeholde vores anlæg. Langsigtet vil vi gerne kunne være påvirke de unge til rent faktisk at kunne interesse sig for denne teknologi, siger CSR-chef Marianne de Montis.

Ifølge bestyrelsesformand Frida Frost i Engineer the future, kommer Danmark til at mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025. Mange virksomheder efterlyser allerede nu medarbejdere med teknologiske kompetencer.

Det er vigtigt at inspirere og motivere til at flere unge vælger at uddanne sig i den tekniske retning. Udfordringen gælder hele landet, så de kommuner, der ønsker at skaffe arbejdskraft på sigt og dermed kunne fastholde og tiltrække virksomheder, de skal i gang nu med at motivere unge.  

 

For Sund og Bælt kan dagens besøg vise, hvad der kan bære i samarbejdet mellem virksomheden og skolen, så samarbejdet kan udvides til andre partnerskaber, eksempelvis i Nyborg.

Se med, når TV2 Fyn sender live fra toppen af pylonen kl 15.40

I dag offenliggøres den minirapport, som tager temperaturen på, hvordan Engineer the futures virksomhedspartnere oplever samarbejder med lokale skoler og kommunens rolle. Det er første gang, man klarlægger de barrierer, som virksomhederne oplever, når de ønsker at opstarte og gennemføre aktiviteter med lokale skoler.

-Vores rundspørge viser, at mange virksomheder står på spring for at vise endnu flere elever, hvad teknisk og naturfaglig videnskab kan bruges til i virkeligheden. Det er afgørende, at den gode vilje fra virksomhederne bliver understøttet af gode rammer og god koordinering på kommunalt plan, så tiden ikke bruges på besværlige praktikaliteter og så erfaringer bliver brugt til at skabe endnu stærkere samarbejder fremfor, at der skal startes forfra hver gang, siger bestyrelsesformand Frida Frost.

Hovedtendenser i "Skole-virksomhedssamarbejde - en del af løsningen"

 

Engineer the future