Jagt på forurenet jord i børnehaver

Mange fynske børnehaver kan være forurenet med kræftfremkaldende stoffer uden at nogen har kendskab til forureningen i jorden. Fyns Amt vil derfor øge opsynet med jorden omkring daginstitutionerne og vil opfordre kommunerne til at fjerne jernbanesveller og telefonmaster fra børneinstitutionerne.

-

Mange fynske børnehaver kan være forurenet med kræftfremkaldende stoffer uden at nogen har kendskab til forureningen i jorden. Fyns Amt vil derfor øge opsynet med jorden omkring daginstitutionerne og vil opfordre kommunerne til at fjerne jernbanesveller og telefonmaster fra børneinstitutionerne.

De seneste år har Fyns Amt konstateret jordforurening i fire børnehaver. De farlige stoffer er kommet ind på institutionen i forbindelse med opfyldning med slagger eller jord som var forurenet. Amtet har fået ryddet op på børnehaverne, men vil nu Miljø- og Arealafdelingen gøre en ekstra indsats for at undgå forureningen fremover.

  • Amtet vil øge fremover være ekstra opmærksom på om:
  • hvad grunden tidligere har været anvendt til
  • om der er blevet kørt forurrenet jord til grunden
  • om børnehaven ligger i midtbyen og derfor kan befinde sig på lettere forurenet jord.
  • om legepladserne består af jernbanesveller eller telefonmaster

Amtsrådet har afsat to millioner kroner til den ekstra indsats.

Kun opfordringer
For at få fjernet de farlige sveller og master, der kan indeholde kræftfremkaldende stoffer, vil amtet besigtige institutioner på Fyn, og hvis børnehaverne har sveller og master på deres grund, vil amtet opfordre kommunerne til at få fjernet træet ved renovering.

Amtet vil også anbefale at kommunerne fjerner den jord der har ligget omkring masterne og svellerne.

Fyns Amt har dog ikke til hensigt at pålægge kommunerne at fjerne eventuelle forureningskilder på daginstitutionerne.