I det fynske folks tjeneste

Jens Ole Madsen

-

-


Navn: Jens Ole MadsenParti: KristendemokraterneBopæl: Ravnekærvej 58, 5631 EbberupOpstillingskreds: MiddelfartTillidsposter:Antal stemmer FV2001: 100Kontakt: jom.oms@get2net.dkPersonlig hjemmeside:


 

Video

Jens Ole Madsens videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Der er brug for et værdiorienteret parti i midten af dansk politik.
Derfor er min opfordring: Stem på Kristendemokraterne.
Og stem Fynsk.

Jeg vil arbejde for et samfund, bygget på RESPEKT, OMSORG og ANSVAR,
- et samfund med TID TIL HINANDEN
Et samfund bygget på kristne værdier.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Jeg vil arbejde for et samfund, hvor beslutningerne kommer tættere på den enkelte, og hvor den enkelte får større frihed til at vælge.  Det gælder på områder som: børnepasning, uddannelsestempo, ældre service, o.s.v.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Her på Fyn, vil turismen og de små og mellemstore virksomheder, i fremtiden få større betydning. Turisme og virksomheder skal sammen kunne trives i det fynske landskab.

Vi har plads til erhvervsudvikling i landzonerne.

Kristendemokraterne vil skabe flere job, ved at indføre et job-fradrag.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Vi skal blive bedre til at hjælpe flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet, bl.a. via kommunale job-konsulenter.
Starthjælpen skal erstattes af kontanthjælp.
Dansk kurser er nødvendigt.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Kristendemokraterne har altid talt miljøet og de svagestes sag.
Vi lagde grunden til begreberne miljøpolitik og familiepolitik.
Ingen andre kæmper så helhjertet for bæredygtige løsninger, som vi gør.
Vi vil miljøet også for fremtiden og vi laver familiepolitik også når der ikke er valgkamp.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunalreformen vil give nye problemer, både for borgere, og for erhverv.
Den vil forstærke polariseringen i byerne, og forringe servicen i yderområderne.
Især for børn og ældre, syge og handicappede, vil det blive sværere at få den service og hjælp man har brug for.

Vi vil følge denne udvikling tæt
Vi har igen og igen fastholdt regeringen på at huske yderområderne. Både de geografiske og de menneskelige.

Der er brug for et værdiorienteret parti på midten.