Job skal lokke studerende til Fyn

Fyns Amt skal prøve at oprette flere job til studerende. Det kan medvirke til at gøre Fyn tiltrækkende for uddannelsessøgende unge og løse en del af manglen på mandskab i amtet, mener Venstre i Amtsrådet.

-

Fyns Amt skal prøve at oprette flere job til studerende. Det kan medvirke til at gøre Fyn tiltrækkende for uddannelsessøgende unge og løse en del af manglen på mandskab i amtet, mener Venstre i Amtsrådet.

De to venstre-medlemmer af amtets økonomiudvalg, Bo Libergren og Rasmus Høyby, vil have udvalget til at drøfte spørgsmålet.

Slå to fluer ...
De mener, amtet kan løse to problemer på en gang ved at bruge flere studerende i amtets medarbejderskare.

Dels mangler der job til studerende på Fyn. Oprettelse af flere kan gøre det mere attraktivt at tage sin uddannelse på Fyn, primært i Odense.

Dels spås det, at amtet kommer til at mangle arbejdskraft de kommende år. Bl.a. fordi amtet har et støvet image. De to venstrefolk mener, at den myte kan aflives ved at de unge stifter bekendtskab med amtet gennem fritidsjob i studietiden.

Ikke flere penge
Meningen er ikke at afsætte flere lønkroner til at tage studerende ind. Men muligheden for at ansætte studerende skal i højere grad tænkes ind i dagligdagen på amtet.

\"Det er jo ikke altid, at normeringer går op i hele stillinger. Og der er givetvis mange opgaver, som kunne løses af studerende\", siger Bo Libergren til TV 2/FYN.

Han peger på, at amtet har mange arbejdsområder, som er direkte i tråd med studierne på f.eks. universitetet. Det gælder bl.a. samfundsvidenskab, naturvidenskab og journalistik.