I det fynske folks tjeneste

Jobcenterbøvl i Nyborg: Borgeren bør være i centrum

Regeringen har sat forenklingsproces i gang fra årsskiftet, men der er også kraftig plads til forbedring, mener afdelingschef i Nyborg.

00:06

Mette Gommesen, afdelingsleder, Jobcenter Fyn

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet kan være en jungle, og kommunernes ansatte kommer gang til gang til at overtræde lovgivningen - blot fordi de bruger deres sunde fornuft.

Læs også Odense investerer millioner i at få ledige i beskæftigelse

Det siger Merete Gommesen, der er afdelingsleder i Nyborgs jobcenter.

Hvis en borger eksempelvis skal til samtale, men bliver syg og derfor melder afbud i telefonen, må jobcentret ikke gennemføre samtalen telefonisk.

Heller ikke selv om borgeren faktisk synes, det er en god idé.

Det medfører en anmærkning hos jobcentret, fordi man så ikke har levet op til lovens krav.

Sygemeldinger

Et andet eksempel på bøvlet lovgivning er ifølge Merete Gommesen, at jobcentret får problemer, hvis man vil give virksomheder dispensation, hvis de kommer til at aflevere sygemeldinger på medarbejdere for sent.

- Vi ved, at mange mindre virksomheder har travlt og har mange ting, de skal huske. Derfor vil vi gerne være fleksible og hjælpe dem med en dispensation, da det formentlig også øger sandsynligheden for, at medarbejderen kan blive i sit job. Men hvis vi gør det, får vi en anmærkning for, at den sygemeldte ikke er indkaldt til sygesamtale hos os til tiden, oplyser Merete Gommesen.

Læs også Ledige fandt selv job - men endte i løntilskud efter opringning fra jobcenter

Tilsvarende får jobcentrets ansatte anmærkninger for deres arbejde, hvis de vurderer, at en klient har mere behov for samtaler og misbrugsbehandling end at blive sendt i aktivering.

Samtaler og misbrugsbehandling tæller nemlig ikke som aktivering, og så får jobcentret en påtale for at have overtrådt tidsfristen for aktivering.

Forsinket post

Endelig løber jobcentret ofte ind i problemer, når kommunen modtager flygtninge fra flygtningecentrene.

Inden for fire uger skal flygtningene have modtaget tilbud om sprogskole og/eller aktivering.

- Men inden for den periode kan de ikke nå at få nem-id eller en bankkonto. Mange har brug for et rejsekort, så de kan komme i sprogskole eller i virksomhedspraktik, men det må vi så købe til dem, fortæller Merete Gommesen.

- Det skaber også store udfordringer, at flygtningene ikke har digital adgang. Derfor skal skriftlig kommunikation ske igennem postvæsenet, og det kan let tage et par uger, oplyser Merete Gommesen.

Hun ser frem til den nye lovgivning om regelforenkling, der træder i kraft 1. januar.

Ny forenklingsplan for beskæftigelsesindsatsen

Der er tale om 31 initiativer. Her er nogle af dem:

  • Alle skal have mindst fire jobsamtaler i løbet af de første seks måneder. Efter seks måneder er det op til jobcentret i samarbejde med den ledige løbende at vurdere, hvad der er behov for. 
  • Der bliver kun ét fast krav til ret og pligt-tilbud til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Nemlig ét tilbud senest efter seks måneders ledighed. I stedet for at ledige får tilbud, fordi der er krav om aktivering på bestemte tidspunkter, får ledige fremover tilbud, når det giver mening.
  • Ledige slipper for kravet om jobsøgning de sidste seks uger – når destår over for fx nyt job, barsel eller pension. Det er også til gavn for virksomhederne, som slipper for jobansøgninger fra ledige, der har et job på hånden eller fx skal på barsel.

- Den lægger op til, at vi i højere grad kan bruge vores faglighed og sunde fornuft, siger Merete Gommesen.

Borgeren i centrum hedder initiativet, der blev vedtaget i foråret i Folketinget.