Jobpatruljen: Chokerende arbejdsforhold for unge

I lighed med de forrige år kører LOs jobpatrulje i år rundt på de fynske landeveje for at tjekke de unges arbejdsforhold i sommerferien. Og i følge jobpatruljen ser det i år værre ud med arbejdsforholdene end de foregående år. Ingen tjekker dog om jobpatruljens observationer holder stik.

-

I lighed med de forrige år kører LOs jobpatrulje i år rundt på de fynske landeveje for at tjekke de unges arbejdsforhold i sommerferien. Og i følge jobpatruljen ser det i år værre ud med arbejdsforholdene end de foregående år. Ingen tjekker dog om jobpatruljens observationer holder stik.


Jobpatruljen er chokeret over de unges arbejdsforhold på Fyn. I følge koordinatoren Morten Skovsby er forholdene for de unge i år værre end de forrige år.


\"Vi har mødt en 14-årig dreng, hvis job det er at afvaske benzinstandere med en blanding af forskellige kemikalier, hvor af nogle var ætsende for huden. Det er chokerende, at arbejdsgiverne kan finde på det, og det er en af de sager, vi vil forfølge videre i systemet, \" siger Morten Skovsby.


Stribevis af overtrædelser


I år har jobpatruljen foreløbig registreret flg. overtrædelser af arbejdsmiljøloven hos fynske arbejdsgivere:  • De unge får ikke den løn, de er berettiget til. Et gartneri underbetalte med 12 kr. i timen
  • Ingen ansættelseskontrakter
  • Ingen udbetaling af sygedagpenge
  • Ingen aften- eller weekendbetaling
  • Omgang med farlige kemikalier
  • Unge under 18 år arbejdede alene i butikker

Ingen kontrol af jobpatrulje


LOs jobpatrulje består af unge frivillige, der typisk er fagligt aktive i en fagforening, og de unge har ingen uddannelse i arbejdsmiljøforhold.


Jobpatruljen har undersøgt arbejdsforholdene for unge i årevis. Alligevel findes der ingen opgørelser eller statistikker, der viser omfanget af patruljernes indberetninger. Der findes heller ingen statistikker over hvor mange af indberetningerne, der fører til en sag i det faglige system.


\"Vi har ingen tal, der viser om der kommer resultater ud af jobpatruljens arbejde. Vi har ingen statistikker over sager der er blevet fulgt op på, og der findes heller ingen tal ude i amterne, der siger om inderetningerne er stigende eller faldende\" siger Sussi Kristensen fra Handelskartellet, der er ansvarlig for Jobpatruljens arbejde.


Tillid til Jobpatruljen


Alligevel har hun tillid til Jobpatruljens arbejde i sommerlandet.


\"Jeg har ingen grund til at tro, at deres indberetninger ikke er rigtige. Vi er for første gang i år ved at lave noget statistik, så vi kan lave en analyse af jobpatruljens arbejde, \" forklarer Sussi Kristensen.