I det fynske folks tjeneste

Jon Gaarsmand

-

-


Navn: Jon GaarsmandParti: Det Radikale VenstreBopæl: Borups Allé 215A, 1. tv., 2400 København KOpstillingskreds: KertemindeTillidsposter:Antal stemmer FV2001:Kontakt: jg@gaarsmand.dk Personlig hjemmeside: www.jongaarsmand.dk/


 

 

Video

Jon Gaarsmands videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Fordi jeg er vedholdende (og stædig) nok til at få gennemført radikal politik. Fordi jeg er ung og tør at gennemføre de nødvendige reformer. Og fordi jeg har en stærk vision for at Danmark skal blive et bedre sted at være i fremtiden.
 

Hvad er dine fynske mærkesager?
Fyn er en perle i Danmark, som vi skal værne om. Derfor har miljøet rigtig høj prioritet på Fyn.
Men Fyn har også længe ligget i top med arbejdsløshed og flugt af højtuddannet arbejdskraft - det skal der gøres noget ved.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Udflytning af statslige arbejdspladser er en af måderne. Det vil generere en masse nye og videnskabelige arbejdspladser på Fyn.
Arbejdet med forskerparken bør også styrkes, det er herfra fremtidens store arbejdspladser på Fyn vil springe.
Endelig bør brotaksterne sættes ned, så der bliver genereret mere aktivitet over Fyn.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Det drejer sig især om et holdningsskifte generelt. De sidste års skarpe tone i debatten om flygtninge og indvandrere har i høj grad skadet integrationen og i det hele taget forholdet mellem nydanskere og gamle danskere.
På Fyn er det meget et spørgsmål om at få indvandrere i arbejde, da det er en af de bedste måder til integration. Men andre tiltag er også nødvendig, særligt i Odense, som har flest, da det ikke kan lade sig gøre at få alle i arbejde på en gang. Vi skal fortsætte det gode arbejde der er gjort i de senere år, der skal sættes ind overfor de unge så tidligt som muligt og dialogen skal styrkes både til de enkelte, men også til grupper af indvandrere/flygtninge og deres efterkommere.
Løsningen ligger i de enkelte kommuner.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Hensynet til miljøet og naturen er vigtigst i øjeblikket, så lige nu er der ikke plads til flere.
Men hvis udviklingen giver teknologiske muligheder for at undgå at belaste miljøet og fjerne lugtgener, er det da muligt.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Store kommuner er ikke nødvendigvis bedre for den enkelte borger. Demokratiet flytter væk fra nærmiljøet, men til gengæld kan det forbedre infrastrukturen og opgaver, som små kommuner hidtil har haft relativt større omkostninger ved at administrere - bedre indsats overfor integration, social- og omsorgsområdet, skoleadministrationen mv.
Men der er områder som absolut ikke bør overlades til kommunerne, som med VK-regeringens forslag ender der: miljøet bør ende enten i regionerne, eller hos staten, handicap området risikerer også at komme til at tabe...
 
Region Fyn og Sydjylland kommer til at have store omkostninger for Fyn med udflytning af de største opgaver til Vejle. De administrative og videnskabelige arbejdspladser som findes i amtet i dag og som rekrutterer arbejdskraft fra Syddansk Universitet, flytter ud, og efterlader et kæmpe tomrum for de færdige studerende fra SDU. Kun udflytning af statslige arbejdspladser kan sikre at Fyn kan holde på de færdige studerende - det er et absolut must for Fyn.