I det fynske folks tjeneste

Jørgen Lundsgaard

-

-


Navn: Jørgen LundsgaardParti: Det Konservative FolkepartiBopæl: Otte Rudsvej 1, 5700 SvendborgOpstillingskreds: SvendborgTillidsposter: Tidligere medlem af Svendborg Byråd.Antal stemmer FV2001: 632Kontakt: JSL@IRD.dkPersonlig hjemmeside:


Video

Jørgen Lundsgaards videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Fyn mangler konservative folketingsmedlemmer fra Fyn, som tager sig af
Fyns problemer.
Hvis Fyn og øerne skal have en fremtid baseret på uddannelse, ny energi
og ny teknologi, skal Fyn også have folketingsmedlemmer med denne
faglige baggrund.
Hvis Fyns pensionister skal motiveres til at stille deres viden og
arbejdskraft til rådighed på arbejdsmarkedet, så sikres de nødvendige
lovændringer bedst af folketingsmedlemmer, som har problemerne inde på
livet. Det har jeg som arbejdsgiver indenfor højteknologi og med
alderen som ballast.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Flere arbejdspladser på Fyn og øerne ved at gøre dem til et nationalt
og internationalt demonstratorium for nye energiformer og vedvarende
energi. Et projekt, som kræver politisk og  folkelig opbakning, ny
forskning, udvikling og uddannelse, kapital og industri.
Flere fynske pensionister i arbejde v.h.a. fleksibel lovgivning og lav
beskatning af deres arbejdsindsats. Vi har en veluddannet hårdt
tiltrængt arbejdsreserve, som hvis den arbejder, tjener penge  til os
alle.
Flere trygge fynboer ved at styrke danske kerneværdier som ældreomsorg,
uddannelse, socialt ansvar, ytringsfrihed og trygge omgivelser.
Sikring og udbygning af fynske friskoler og højskoler.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Gør Fyn og øerne til et nationalt og internationalt demonstratorium for
nye energiformer og vedvarende energi
Støt den fynske igangsætterkultur. Den lever stadig.
Støt den fynske skolekultur. Der ligger vores rødder.
Flere uddannelsesinstitutioner til Fyn. De skal ikke kun ligge i
København.
Flere statsinstitutioner til Fyn. De skal ikke kun ligge i København.
Flere kulturinstitutioner til Fyn. De skal ikke kun ligge i København.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Nedlæg Volsmose som indvandrerghetto og gør den tryg for beboere, taxa og politi. Vi vil ikke acceptere områder på Fyn, der ikke er sikre at
færdes i.
Sørg herefter for, at fynske indvandrere bliver integreret i det fynske
samfund som fuldgyldige borgere med ansvar og pligter. Og tilpas deres
antal og placering på Fyn, så ghettoer som Volsmose med deres
uoverskuelige konsekvenser undgås .

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Ja, der er plads til flere svinefarme på Fyn. Det er kun et spørgsmål
om at udvikle den rette teknologi, så gylle omdannes til energi og
gødning uden lugtgener. Det er der fynske arbejdspladser i.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Bedre, billigere og mere kompetent offentlig forvaltning og service.