Journal-pukkel på OUH: Det kan handle om liv eller død

OUHs nye journalsystem skaber stadig problemer. Det kan potentielt skabe en risiko om liv eller død for patienterne, mener interesseorganisation.

I efteråret indførte Odense Universitets Hospital et nyt journalsystem. Det skulle på mange punkter lette arbejdet, men indenfor et væsentligt område er det modsatte sket. 

Når en patient kommer ind på sygehuset, skrives der et notat, som skal bruges i patientents videre behandling. På den måde kan for eksempel den praktiserende læge eller en anden afdeling på sygehuset se, hvad der tidligere er foretaget af undersøgelser, og hvad der skal ske fremadrettet.

Lige nu halter de notater langt bagefter.  Hele 24.785 notater mangler at skrives.  

 
 

Det store efterslæb kan medføre en uhensigsmæssig risiko for patienterne. 

- Sådan et efterslæb burde slet ikke eksistere, for rigtig mange mennesker betyder det uger med ekstra bekymring og nervøsitet, og for lægerne betyder det, at de ikke kan komme videre i behandlingen af deres patienter, fordi de afventer svar. Det æder livskvalitet for rigtig mange mennesker, så det skal bare høre op, siger Niels Jørgen Langkilde, landssekretær i Patientforeningen. 

OUHs adminstrende direktør, Niels Nørgaard Pedersen anerkender også, at de mange manglende notater kan skabe problemer. 

- Dokumentationen er ofte af hensyn til den næste sundhedsperson, som skal arbejde videre med et patientforløb og der er det jo vigtigt, at man ved, hvad der er sket og gjort tidligere. Så det er potentielt en patientrisiko, at man ikke er i bund med de her ting. 

Han forventer, at OUH hen over sommerperioden vil nå i mål og nedbringe notaterne. 

- Vi arbejder på det hver eneste dag. Vi skal i mål med det her hen over sommeren. Det er vores mål. 

Patientforening: Farligt for patienterne

Landssekretæren i Patientforeningen, Niels Jørgen Langkilde, ser også et generelt problem med landets journalsystemer. Derfor rådgiver han sine medlemmer til at tage kopier af deres journaler og medbringe dem selv. 

- Det kan handle om liv eller død, at lægen får de rigtige oplysninger om, hvad det er du fejler, hvad du har fejlet tidligere og hvad du er alergisk over for. Det er man nød til at have med sig, når man tager på hospitalet. sådan er virkeligheden. 

Det er vel ikke optimalt, at man som patient er nød til at have sin egen journal med? 

- Nej, det er det ikke. Men vi kender jo systemet fra mange lande, hvor der ikke er noget, fordi man er bange for centralregistrering af folk. Men her er vi desværre kommet i en situation, hvor man er nød til at være journalførende selv,  siger Niels Jørgen Langkilde.