Jubilæum for de fynske småøer

I dag er det 30 år siden, at øboerne og deres beboerforeninger på de fynske småøer stiftede foreningen Sammenslutningen af Danske Småøer.

-

I dag er det 30 år siden, at øboerne og deres beboerforeninger på de fynske småøer stiftede foreningen Sammenslutningen af Danske Småøer.

Foreningen blev stiftet for at styrke de små øer,  så de står stærkere mod beslutningstagere og resten af samfundet og har mulighed for at overleve som et lille, isoleret samfund

Jubilæet markeres yderligere ved en bosætningskampagne, der skal friste potentielle tilflyttere til en ny tilværelse som ø-bo.

I den forbindelse åbner foreningen en hjemmeside. Her kan man få informationer om, hvordan det er at bo på en ø og kontakter til de relevante kontaktpersoner.

Derudover holder foreningen \"åben ø\"- arrangement den 5. juni, hvor der er mulighed for at besøge de fynske småøer og få et indtryk af ø-livet.