Justitsministeren: Naturligt at gribe ind

Justitsminister Lene Espersen har udsendt følgende pressemeddelelse: [size=1]"Jeg er orienteret om, at Politiets Efterretningstjeneste gennem nogen tid har overvåget en kreds af personer i Odense-området. Det er denne overvågning, der ligger til grund for de anholdelser, som blev gennemført natten til i dag. [/size] [size=1]Jeg har forstået, at beslutningen om at anholde de pågældende skyldes, at der gennem PET's overvågning er blevet afdækket en række forhold, som peger i retning af, at flere af de anholdte har skaffet sig materiale og effekter til konstruktion af sprængstoffer i forbindelse med forberedelse af en terrorhandling. [/size] [size=1]PET har samtidig orienteret mig om, at når der er foretaget anholdelser i sagen nu, skyldes det, at det kan være vanskeligt mere præcist at vurdere, hvor langt fremme man har været i forberedelserne af en terrorhandling. [/size] [size=1]Det er som bekendt PET's primære opgave at modvirke og forhindre, at der sker terrorhandlinger, og det er efter min opfattelse naturligt, at man fra efterretningstjenestens side ikke ønsker at løbe nogen unødig risiko, når der er mistanke om forberedelse af terrorhandlinger."[/size] [size=1][/size]