Jylland invaderet af mårhunde - nu står kampen om Fyn

Bestanden af mårhund i Jylland menes at være femdoblet på fem år. Nu skal dyret afskæres adgangen til Fyn.

Lille og uskyldig ser den ud.

Men mårhunden er en dræber, der kan gøre stor skade på fugle og smådyr, og som kan fortrænge eksempelvis ræv og grævling.

Derfor er den uønsket i den danske natur og stemplet som en invasiv art.

Alligevel menes bestanden af mårhund at være femdoblet på fem år.

Det viser nye tal, som DCE Aarhus Universitet har beregnet på baggrund af antallet af dræbte og dødfundne mårhunde.

Og 2016 ser ud til at blive et nyt rekordår for mårhund.

- Vi har ikke udryddet mårhund i Jylland, selv om vi har gjort en indsats for det gennem de sidste fem år, siger specialkonsulent Hans Erik Svart, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

- Den har vist sig mere produktiv og sværere at få fat på, end vi regnede med, siger han.
 I 2010 blev der vedtaget en indsatsplan mod mårhund. En indsats, som blandt andet indebærer, at der udsættes såkaldte judasdyr.

Det er mårhunde, der er mærket med gps-udstyr, og som derved skal lede jægere på sporet af andre mårhunde. Alt sammen med det formål at nedlægge dyrene og begrænse deres udbredelse.

Alligevel er bestanden gået op, og det får nu myndighederne til at koncentrere indsatsen om at forhindre spredning til Fyn.

Mårhunden svømmer udmærket, og det kan heller ikke udelukkes, at den tager broen over Lillebælt.

To judasdyr udsættes på Fyn

Som i Jylland kommer bekæmpelsen på Fyn til at bestå i, at man i første omgang udsætter to judasdyr på den vestlige del af øen.

Håbet er, at en tidlig opsporing kan forebygge, at bestanden løber løbsk, som det synes at være tilfældet i Jylland.
 Spørgsmål: Men samme strategi har været anvendt i Jylland, uden at det er lykkedes at stoppe mårhund. Hvad får jer til at tro, at det vil lykkes på Fyn?

- Hvis vi ikke gør noget, så vil vi meget hurtig få en stor bestand. Det er nu her på dette tidlige tidspunkt, at vi har chancen for at gøre noget, siger Hans Erik Svart.
 

Han understreger, at det ikke er udtryk for, at man opgiver kampen mod mårhund i Jylland.

- Bestemt ikke. Vi fortsætter indsatsen og prøve at holde bestanden nede, så godt vi kan. Med hjælp fra jægere og folk, der observerer mårhund i naturen, siger han.

Mårhunden stammer oprindeligt fra Østasien. Den er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, men menes at være hentet hertil eller indvandret fra andre lande.

 

FAKTA: Bestanden af invasiv mårhund femdoblet på fem år

 

Første mårhund fanget på Fyn. 4. november 2013