Jysk-fynsk sygehussamarbejde på skinner

Visionerne om et syddansk sygehussamarbejde, der sidste år blev sat i søen af amtsborgmestrene fra Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter, begynder nu så småt at blive mere konkret.

-

/ritzau/
Visionerne om et syddansk sygehussamarbejde, der sidste år blev sat i søen af amtsborgmestrene fra Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter begynder nu så småt at blive mere konkret.

En tværamtslig gruppe bestående af politikere og embedsmænd fra de fire amter tog tirsdag en principbeslutning om at oprette såkaldte duo-afdelinger for en række højt specialiserede lægelige funktioner forskellige steder i amterne. Blandt andet skal ekspertisen i gigtsygdomme samles i Sønderjyllands Amt eller nærmere bestemt på Gigthospitalet i Gråsten, hjertekarsygdomme i Ribe Amt og medicinsk kræftbehandling i Vejle Amt.

Specialerne vil dog stadig have deres udgangspunkt på Odense Universitetshospital, men det nye er, at specialerne også skal være at finde på én anden afdeling i regionen. Det sker for at styrke patientfunktionen og den lægefaglige udvikling i alle fire amter.

- Målet er at se hele sygehusstrukturen i én stor regional sammenhæng, fordi vi mener, det kan være med til at opgradere specialistniveauet og samtidig yde den optimale service til patienterne, siger amtsborgmester Jan Boye (K), Fyns Amt. 

Bedre og billigere
Han tilføjer, at det overordnede mål er et sygehusvæsen, der er både bedre og billigere end det, der findes i regionen i dag. Samtidig kan det være med til at gøre det attraktivt for læger at søge til yderområder, hvis der frigøres forskningsmidler og universitetsfunktioner til andre steder end OUH.

Embedsmændene skal nu arbejde videre med at konkretisere planerne, der formentlig bliver endeligt vedtaget, når den tværamtslige styregruppe mødes næste gang til september.

OUH eneste sted med øjenoperationer om natten
Det første helt konkrete resultat af amtsborgmestrenes visioner om et øget samarbejde på tværs af amtsgrænserne bliver en samlet regional vagtdækning på øjenområdet om aftnerne og i weekenden.

- Odense Universitetshospital bliver i fremtiden det eneste sted i regionen, hvor man laver øjenoperationer om natten og i weekenderne. Vi sparer penge ved ikke længere at have fire vagtberedskaber stående, og samtidig opnår vi en bedre planlægning på afdelingen i Odense, siger Jan Boye.

- På den måde har vi i sinde at gennemgå hele sundhedsområdet i regionen for at se, hvor vi med fordel kan samle funktioner og dermed frigive ressourcer til andre ting, fastslår han.