Jysk Fynske Medier ny partner i TV 2 og TV 2-regionernes kandidattest til kommunalvalget i november

I 2017 var TV 2s og TV 2-regionernes kandidattest op til kommunalvalget både danskernes mest foretrukne og også den mest detaljerede med præsentation af 8.000-9.000 kandidater til kommunal- og regionsråd. Mere end 2,2 millioner gange blev den fælles kandidattest benyttet.

I 2021 bliver kandidattesten endnu bedre og vil nå endnu bredere ud til danskerne.

Det sker, fordi Jysk Fynske Medier – og måske flere lokale og regionale dagblade – bliver direkte samarbejdspartnere i kandidattesten. Dermed sikres, at der i 40 danske kommuner vil være et direkte samarbejde mellem et af Jysk Fynske Mediers dagblade, den enkelte TV 2-region i området og TV 2 DANMARK A/S.

- Vi er rigtigt glade for at blive en del af kandidattesten. Det er først og fremmest til fordel for danskerne. Den bliver bedre i indholdet, fordi vores lokalredaktioner kan supplere TV 2-regionerne i at stille de rigtige spørgsmål, og samarbejdet med TV 2 vil styrke alt det, som jeg er optaget af for hver af vores avistitler: Sammenhængskraften og det lokale demokrati, siger Jesper Rosener, administrerende direktør for Jysk Fynske Medier.

Jysk Fynske Medier er Danmarks næststørste mediekoncern med dominerende regionale dagblade som Fyens Stiftstidende, JydskeVestkysten og Aarhus Stiftstidende samt en lang række lokale dagblade som Fyns Amts Avis, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad og Helsingør Dagblad.

TV 2, TV 2-regionerne og Jysk Fynske Medier er i den overordnede rammeaftale blevet enige om, at kandidattesten brandes og markedsføres i fællesskab, og at al data og viden om kandidattestens udbredelses deles åbent af parterne efter kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november.

- Vi kan se, at kandidattesten er en stor hjælp for rigtigt mange mennesker, når de skal vælge, hvor krydset skal sættes. På samme måde er det en stor hjælp for kandidaterne, når de skal have udbredt kendskabet til deres politik. Vores interesse er selvfølgelig, at flest mulige får gavn af den hjælp, som kandidattesten udgør. Vi tror på, det styrker valgdeltagelsen og i sidste ende demokratiet, siger Jacob Kwon, nyhedschef på TV 2.

Aftalen er indgået i en forståelse af, at TV 2, TV 2-regionerne og Jysk Fynske Medier ved fælles indsats kan give alle mediehusenes brugere en bedre oplevelse og en bedre kvalitet end hver for sig. Samme perspektiv har TV 2-regionerne med den nye samarbejdspartner på valgholdet:

- Stort set alle TV 2-regioner har hver især i forvejen en række samarbejdsprojekter med de enkelte dagblade. For eksempel indgår TV SYDs lokalreporter i Sønderborg i et kontorfællesskab med JydskeVestkystens journalister. Dette kandidattestsamarbejde åbner jo op for flere, direkte muligheder op til kommunalvalget til efteråret. Dem glæder vi os til at snakke videre med TV 2 og Jysk Fynske Medier om senere på foråret, siger Betina Bendix, direktør for TV SYD.

Kandidattesten udgøres af omkring 20 spørgsmål. Nogle formuleres af TV 2 og har landsdækkende karakter. Resten stilles af Jysk Fynske Mediers lokalredaktioner og TV 2-regionerne i fællesskab.

- Samarbejdet er en styrke for os alle. Jeg har også et berettiget håb om, at vi lokalt-regionalt udvider samarbejdet omkring KV21 med mere end bare kandidattesten. Der er mange andre redaktionelle samarbejdsmuligheder på kryds og på tværs. Måske via links til hinandens historier, deling af video eller andet, der styrker indholdet til brugerne. Uanset, om vi så kommer fra TV 2, en af Jysk Fynske Mediers mange aviser eller fra en TV 2-region, siger Esben Seerup, direktør på TV 2 Fyn.

De tre parter er enige om i den nærmeste tid direkte at afsøge interessen hos flere lokale og regionale dagbladspartnere, inden det praktiske arbejde med at forberede kandidattesten for alvor går i gang efter påske.