Kæmpe øvelse på Storebælt

Natten til søndag blev den årlige katastrofeøvelse på Storebæltsforbindelsen gennemført med deltagelse af omkring 600 mennesker.

Øvelsen 2016 fandt sted på Vestbroen, hvor scenariet var, at et godstog og et persontog var kørt sammen.

Der var tale om en såkaldt fuldskalaøvelse, hvor politi, redningsberedskab og sygehusberedskab fra begge sider af bæltet sammen med Banedanmark, DSB, A/S Storebælt, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet fik mulighed for at afprøve deres mandskab og udstyr.

Netop Vestbroen udgør en særlig udfordring, der kræver specielt udstyr og specialviden.

Ikke mindst kan den stærke trafik på broen besværliggøre redningsindsatsen, der blandt andet indebærer evakuering af et større antal tilskadekomne.

Øvelsen stod på mellem klokken 02.00 til 06.00 natten til søndag og betød at togdriften var indstillet og biltrafikken blev ledt over i det sydlige vejspor.

 

Videoreportage fra nattens øvelse på Storebælt