Kæmpede med oversvømmelser: Men så fandt de en smart løsning

I flere år har borgerne i Nordfyns Kommune kæmpet med vandmasserne. Men så begyndte kommunen at rense åer og omlægge vandløb.

Stoppede rør, dårlig gennemstrømning og høj vandstand. 

I 2015 var flere borgere på Nordfyn utilfredse med vand i deres kældre. Derfor gik de som Nordfyns Vandløbslaug til kommunen få at få løst problemerne.  

Løsningen blev en helt ny strategi for kommunens vandløb. I stedet for at lade vandløbene stå hen begyndte man at oprense de steder, hvor der var problemer med oversvømmelser. Og ved Bogense ændrede man et vandløb. 

- Vi havde store udfordringer. Ved ekstreme regnmængder kom al vandet igennem byen, forklarer Brian Søndergaard-Andersen, der har ansvar for kommunens vandløbsvedligeholdelse. 

Han står ved et vandløb i Bogense, der indtil for få år siden risikerede at gå over sine breder. Men på trods af rekordstore mængder regn er vandløbet et godt stykke fra at vande de nærliggende kældre.

Følgende vandløb kontrollerer kommunen

- Vi gik lidt i tænkeboks og fandt en løsning, hvor vi ledte vandet uden om byen, uddyber Brian Søndergaard-Andersen, der også omtales som "kommunens Å-mand". 

Foruden et nyt vandløb og vandresovoir indledte man en omfattende oprensning af kommunens vandløb. 

Alene i 2019 er det blevet til flere end 200 kilometers vandløbsoprensning.  

- Hvis ikke vi havde lavet de tiltag, så var der rigtig mange huse, der var sat under vand, fortæller han. 

Hjælp fra luften

I 2018 fik Brian Søndergaard-Andersen assistance af dronefører Lars Ellegaard Winther. Han sørger for at kontrollere kommunens vandløb fra luften via en drone. På den måde kan han kontrollere om åer og vandløb er rene nok. 

- Det vand der plejer ikke at være der, siger droneføreren, mens han peger på højre side af billedet på sin tablet. 

- Det er nok noget, der er kommet fra al nedbøren, forklarer han. 

Ved siden står kommunens "Å-mand". Han er glad for dronen.

- Man kan komme op og få et overblik over, hvor vandet løber hen og hvordan det ser ud i de her ekstreme situationer, siger Brian Søndergaard-Andersen. 

Med en drone kan Brian Søndergaard-Andersen og dronefører Lars Ellegaard Winther få et bedre overblik over vandløbene på Nordfyn. 
Med en drone kan Brian Søndergaard-Andersen og dronefører Lars Ellegaard Winther få et bedre overblik over vandløbene på Nordfyn. 
Foto: Pernille Gram

Glæde hos laug

Hos Nordfyns Vandløbslaug har man fulgt kommunens arbejde tæt, da lauget løbende har presset på for forbedringer. 

- I 2015 skete ulykken, hvor der kom oversvømmelser over alt. Så kom der syn for sagen, forklarer Peter Jacobsen, der er formand i Nordfyns Vandløbslaug. 

Peter Jacobsen husker, hvordan flere beboere var påvirket af oversvømmelserne i 2015. 

- Det er en stor belastning. Normalt tænker folk ikke på oversvømmelser i hverdagen, men med regnskyldet i 2015 blev det til daglig virkelighed, siger han. 

Han er glad for kommunens tiltag. 

- Det virker altså. Vi kan se, at vandet er kommet væk fra der, hvor det kan gøre skade, konkluderer han.