Kameraer på vej: Automatisk fartkontrol på vej til Storebæltsbroen

Fra 2022 skal faste kameraer fange fartsyndere på Storebæltsbroen. Kameraerne er indkøbt og ved at blive sat op.

Fremover kan det blive dyrt at trykke speederen i bund på vej over Storebælt. Såkaldte ATK-strækninger er på vej på både Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Transportminister Benny Engelbrecht og justitsminister Nick Hækkerup har arbejdet for at få sat kameraer op på broerne, som vil fotografere de bilister, der kører for stærkt. Det skal blandt andet bremse vanvidsbilister.

- Vi har desværre en meget stor og generel udfordring herhjemme med bilister, som kører alt, alt for stærkt. I øjeblikket er vi i gang med at behandle en samlet pakke med en række initiativer mod vanvidskørsel i Folketinget – og i den sammenhæng er det naturligt at få sat ekstra skub på den sidste del af projektet med stræknings-ATK, som skal hjælpe os med at fange fartsyndere på vores to største broforbindelser, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Kameraerne til de to strækninger er allerede indkøbt og ved at blive sat op, men de bliver ikke taget i brug lige foreløbig.

Transportministeriet og Justitsministeriet skal sikre, at der på myndighedsniveau tages de nødvendige skridt for, at kameraerne kan blive tændt hurtigst muligt.

- Regeringen har gennem længere tid sat hårdt ind over for dem, der skaber utryghed i trafikken og udsætter andre mennesker for fare. Senest har vi vedtaget en række strafskærpelser mod vanvidskørsel i Folketinget. Der er samtidig behov for andre løsninger til at øge trygheden i trafikken. Med den stræknings-ATK får vi bedre mulighed for at få fat i fartsyndere, og forhåbentlig vil kameraerne også få bilister til at tænke sig om en ekstra gang, inden de trykker speederen i bund, siger justitsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Det er forventningen, at de nye kameraer på Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen vil blive tændt i 2022.