I det fynske folks tjeneste

Kamp mod farlige elcykler

Havarikommissionen har netop begyndt en undersøgelse af ulykker med elcykler og knallerter, så man kan komme helt tæt på, hvorfor disse ulykker sker. Undersøgelsen vil foregå over de næste 2 år.

Der er kommet ekstra fart i pedalerne på landevejene, efter elcyklerne har gjort deres indtog. Der er stadig ikke så mange elcykler i Danmark, men antallet stiger hurtigt, og dermed stiger antallet af ulykker med elcykler sandsynligvis også. Antallet af dræbte og tilskadekomne er fordoblet på 3 år.

- Elcykler er ret nye i trafikbilledet, så der er brug for at få bygget viden op om, hvad der ligger bag ulykker med elcykler, så vi kan finde gode værktøjer til at forebygge dem, siger formand for Havarikommissionen Mette Fynbo.

Antallet af alvorlige ulykker med knallerter er meget højt i forhold til, hvor meget knallerterne kører. Antallet af knallertulykker er faldende, men risikoen ved at køre en tur på en knallert har i mange år været ca. 10 gange så stor som at køre den samme tur på cykel, og dette ser ikke ud til at have ændret sig.

- Den høje ulykkesrisiko for knallertkørere understreger vigtigheden af, at vi går i dybden med at analysere denne type ulykker, og blandt aktørerne på trafiksikkerhedsområdet efterspørges mere viden om disse ulykker, som ikke tidligere er undersøgt af Havarikommissionen, siger Mette Fynbo.

Betydning af hastighed og adfærd i ulykkerne belyses
- Vi forventer, at vores undersøgelse kan belyse, hvad knallertkørernes og elcyklisternes hastighed betyder for ulykkerne. Et vigtigt fokus vil også være på deres adfærd og på, hvor det går galt i samspillet med f.eks. bilisterne, siger Mette Fynbo.

Resultaterne af undersøgelsen forventes at foreligge i 2018.