Kamp mod ghettoer i hele landet

Danmark går nu til kamp mod ghettoer. På onsdag er regeringen vært ved en ghettokonference i København, der markerer startskudet til en større indsats mod de danske ghettoer - herunder Vollsmose.

-

Danmark går nu til kamp mod ghettoer.

På onsdag er regeringen vært ved en ghettokonference i København, der markerer startskudet til en større indsats mod de danske ghettoer - herunder Vollsmose.

På konferencen, der har deltagelse af alle danske kommuner, der har behov for en kamp mod ghettodannelse, vil muligheden for statsstøtte til private udlejere, udvikling af skolerne i ghettoernes nærområder, byfornyelse, jobskabelse, forsøg med salg af dele af den almene boligmasse og indsats mod kriminalitet blive drøftet nærmere. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.