Kamp mod svinelugt belønnes med Miljøpris

Den odenseanske virksomhed Scan-Airclean får Fyns Amts Miljøpris 2004. Virksomheden har udviklet et luftrensesystem, der kan fjerne op til 75 procent af den ubehagelige lugt fra svinestalde.

-


Anlægget mindsker naboernes gener fra svinefarme

Den odenseanske virksomhed Scan-Airclean får Fyns Amts Miljøpris 2004. Virksomheden har udviklet et luftrensesystem, der kan fjerne op til 75 procent af den ubehagelige lugt fra svinestalde.

Det nye luftrensesystem fjerner op til 95 procent af ammoniakken, omkring 95 procent af støvet og mellem 25 og 75 procent af lugten fra svinestaldene. Hvis systemet bliver installeret på svinefarmene, vil naboerne få væsentlig færre lugtgener, og problemerne med mos og alger på tage og bygninger vil ligeledes blive reduceret.

Link
Besøg virksomhedens hjemmeside

Luftrensesystemet er allerede nu ved at blive installeret på en svinefarm i Birkende. Virksomhedens produkt var den direkte årsag til at politikerne i Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg ikke krævede en tilbundsgående undersøgelse af miljøpåvirkningerne, da svineproducenten søgte om en udvidelse af sin bedrift. I alt otte af virksomhedens anlæg er i drift på gårde og biogasanlæg.

Anlægget koster omkring 325.000 kroner at etablere og svineproducenterne kan selv bestemme om anlægget skal rense luften for 25, 50 eller 75 procent af de ubehagelige restprodukter.

Scan-Airclean har udviklet luftrenseanlægget i samarbejde med fem svineproducenter og med støtte fra forskellige fonde.

Med hæderen Årets Miljøpris 2004 får virksomheden lov til at bruge amtets logo for renere teknologi i et år og desuden får Scan-Airclean et værk af
den fynske billedkunstner Lars J. Falkenberg.