I det fynske folks tjeneste

Kanalbroen kommer - med eller uden Fyns Amt

Kanalforbindelsen kommer - med eller uden Fyns Amt. Det er meldingen fra Odenses borgmester Anker Boye efter at flere amtspolitikere har sået tvivl om, hvorvidt broen bliver til noget, hvis amtet nedlægges.

-

Kanalforbindelsen kommer - med eller uden Fyns Amt. Det er meldingen fra Odenses borgmester Anker Boye efter at flere amtspolitikere har sået tvivl om, hvorvidt broen bliver til noget, hvis amtet nedlægges.

Fyns Amt har nemlig lovet at betale 60 procent - svarende til 180 milllioner kroner - af forbindelsen over Odense Kanal, men den aftale falder bort, hvis amterne nedlægges som foreslået af regeringen.

Det siger formanden for Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg Poul Weber og amtsborgmester Jan Boye. De fastslår, at aftalen om kanalforbindelsen kun er en politisk og ikke en juridisk aftale, og at pengene til broen endnu ikke er afsat i Fyns Amts budget. Derfor er ingen forpligtet til at fastholde aftalen efter en eventuel nedlæggelse af amtet og pengene falder bort.

Anker Boye mener, at pengene nok skal komme til Odense Kommune alligevel. For hvis kommunen får amtets myndighed til at vedligeholde de veje, som amtet tager sig af i dag, får de også pengene dertil. Hermed kommer også de 180 millioner kroner til kanalforbindelsen.

Men det er amtsborgmester Jan Boye ikke enig i. Så længe de 180 millioner kroner ikke er afsat til Odense Kommune i budgettet, vil pengene til at vedligeholde veje blive delt mellem alle kommuner på Fyn, og Odense Kommune vil ikke få 180 millioner kroner alene til kanalforbindelsen.

Amtsborgmester Jan Boye og formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Fyns Amt Poul Weber vil derfor gerne have Anker Boye til at forholde sig til om Odense Kommune er klar til selv at punge op, hvis amterne nedlægges.

Se hvad Anker Boye svarer hertil i interviewet.