I det fynske folks tjeneste

Kandidater: Kollektiv trafik forringet

Fire ud fem fynske byrådskandidater til kommunalvalget i november mener, at den kollektive trafik på Fyn er blevet forringet siden kommunalreformens gennemførelse i 2005.

03:23

Før kommunalreformen blev de lokale og regionale busruter drevet af kommunerne og Fyns Amt, men med kommunalreformen blev det Region Syddanmarks ansvar at oprette trafikselskaber, som skal organisere busdriften regionalt. På Fyn er det FynBus, der står for de regionale busruter.

TV 2/FYN har spurgt samtlige 849 kandidater til de 10 fynske byråd og kommunalbestyrelser, hvad de mener om den kollektive trafik efter ændringen. Svarene er helt entydige. 79 procent af kandidaterne erklærer sig helt eller delvist enige i, at den kollektive trafik er blevet forringet.

- Vi har mange yderdistrikter i Svendborg, og når man forringer servicen på ruterne til disse områder, går det ud over de ældre og de unge som fortrinsvis kører med bus. Det er ikke rimeligt, lyder det fra Mette Kristensen, der er kandidat for Venstre i Svendborg.

Utilfredsheden med den kollektive trafik er størst  i Svendborg, Middelfart og Assens, men også i Odense angiver mere end 80 procent af kandidaterne, at den kollektive trafik er blevet forringet.

- Jeg mener, at konstruktionen med, at ansvaret for busdriften er splittet op mellem Region Syddanmark og Odense Kommune er forkert. Vi kan konstatere, at der er blevet skåret ned på betjeningen i ydreområderne, og det er ærgeligt, siger Christian Hejlesen, der er nummer tre på De Konservatives liste til kommunalvalget i Odense.

Flere penge til busserne

Poul Weber mener at FynBus har fået flere penge de seneste år

I Region Syddanmark, der har det overordnede ansvar for FynBus, vil man dog ikke anerkende, at den regionale bustrafik er blevet forringet.
 
- Vi har ikke lavet ændringer i ydreområderne endnu. Vi bruger tværtimod 35 millioner kroner ekstra på underskudsdækning af urentable ruter i forhold til hvad amtet gjorde før kommunalreformen alene på Fyn, siger Poul Weber(V), der er formand for det særlige udvalg vedrørende kollektiv trafik i Region Syddanmark.

Han mener, at kandidaternes utilfredshed med den kollektive trafik hænger sammen med balladen sidste efterår i FynBus, hvor køreplanen for bybusserne i Odense blev ændret.

- Det var et cirkus, hvor der blev omlagt mange ruter, men det var ikke noget regionen var blandet ind i. FynBus håndterede omlægningen dårligt, og direktøren blev fyret. Men det har nok sat sig sine spor i opfattelsen af den kollektive trafik, lyder det fra Poul Weber.

Flere skift og ingen rabat

Men opfattelsen af en forringelse af den kollektive trafik gælder over hele Fyn.

- Poul Weber skulle selv prøve at tage nogle af FynBus ruter. Jeg har oplevet en klar forringelse, når jeg skal til og fra Assens. Bussen fra Tommerup kører nu omkring Hårby og man skal så skifte i Glamsbjerg. Tidligere kørte den direkte og det er blevet meget dårligere, lyder det fra Dansk Folkepartis kandidat i Assens, Finn Hansen.

Finn Hansen er samtidig utilfreds med, at pensionistrabatten er blevet fjernet fra FynBus-ruterne, og han frygter endnu flere forringelser til næste år, hvor FynBus laver mange ruter om.

- Det ser ud til at ruten fra Odense til Assens over Ebberup bliver nedlagt, og det vil yderligere forringe bustrafikken på Fyn, siger Finn Hansen.

Ændringer i 2010

Grøn FynBus

Poul Weber medgiver, at der sker forandringer til næste år.

- Kommunalreformen siger, at vi skal tage os af de tværkommunale ruter, og kommunerne skal selv tage sig af de lokale ruter. Derfor ændrer vi til næste år på ruterne, og det kan betyde ændringer mange steder, siger Poul Weber.

Kommunerne har fået penge via bloktilskuddene til at forbedre de lokale ruter i takt med at de regionale ruter bliver ændret, men mange kommuner vælger at bruge pengene til andet end busser.

- Konstruktionen med at dele ansvaret for den kollektive trafik mellem regionen og kommunerne er dårlig. Det stimulerer til kassetænkning, og det skader den kollektive trafik, siger Poul Weber, der ikke genopstiller til Regionsrådet i Syddanmark.