Karakterproblemer i Nyborg: - Jeg troede faktisk, at vi klarede os fint nok

En ny undersøgelse viser, at der er en stor andel af skoleelever i Nyborg Kommune, der efter niende klasse ikke kan komme ind på en uddannelse.

Næsten hver tredje elev, der forlader folkeskolen i Nyborg Kommune, står tilbage med en eksamen, der ikke kan bruges til at komme ind på en eneste uddannelse.

Det viser en ny undersøgelse lavet af Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed.

I niende klasse på Vibeskolen i Ullerslev ville det svare til, at syv elever ville stå på bar bund, når skoleåret er omme.

- Jeg troede faktisk, at vi klarede os fint nok her i Nyborg, men det gør vi så åbenbart ikke, siger Josefine Agertoft, der er elev i klassen. 

Hun er ikke selv så nervøs for sommerens eksaminer, da hun planlægger at tage tiende klasse. 

Det samme kan de elever, der ikke opfylder erhvervsuddannelsernes adgangskrav, gøre, og dermed har de altså en chance for at komme ind på en uddannelse, selv hvis det glipper i niende klasse. 

Undersøgelsen kortlægger, hvor mange elever der ikke på baggrund af skolegang ville kunne få direkte adgang til en erhvervsuddannelse. Kravet er et gennemsnit i alle fag på minimum 02, hvilket er den laveste beståede karakter. 

Stor forskel

Josefine Henriksen, der også går i niende klasse på Vibeskolen, er ikke selv så nervøs for, hvilket karaktergennemsnit hun ender med. 

- Jeg er faktisk ikke særligt nervøs, fordi jeg tror på mig selv, og jeg tror det nok skal gå, siger hun. 

Men hun kan godt forstå, hvordan nogen kan ende med en skolegang, der ikke kan give adgang til videre uddannelse. 

- Når man tager i niende klasse,  så kan der være stor forskel på, om det er vigtigt at komme videre i uddannelse. Der er måske endda også lidt prestige i, at man kan komme videre på den rigtige uddannelse for nogle. Og andre er måske lidt mere ligeglade.

Den primære årsag til, at eleverne ikke opfylder karakterkravet, er, at eleverne ikke har taget alle de obligatoriske prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i skoleåret 2018/2019 og placerer Nyborg Kommune som den næstdårligste kommune i hele landet.

Knæk eller motivator

Ifølge Nikolaj Elf, der er leder af Center for Grundskoleforskning på SDU, kan det have både positive og negative konsekvenser, hvis elever finder ud af, at de ikke kan komme ind på eksempelvis en erhvervsuddannelse. 

- Altså nogle opfatter det faktisk som en en motivator og tænker "okay, jeg skal tage mig sammen her - det havde jeg vist ikke lige opdaget". Og så kommer de ind i et forløb, som så gør, at de bliver uddannelsesparate, siger han.

- Andre oplever det klart som et knæk, altså det rammer dem på selvtilliden og det, man kalder self-efficacy - troen på egne evner. Og det er jo en mere alvorlig sag.


Nyborg har i en årrække ligget dårligt i ministeriets undersøgelser på området. 

I 2020 steg antallet af elever, der kunne gå fra niende klasse til gymnasiet, men skoleåret var specielt, da afgangsprøverne blev aflyst på grund af coronasituationen. 

Ifølge Suzette Frovin, der er formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune, er man i gang med at forbedre situationen for eleverne i kommunens folkeskoler.

- Vi har kigget på tallene, og vi har fokus på det i byrådet. Vi arbejder derfor på at få mere systematik ind i, hvordan skolerne arbejder, og hvordan vi får et fagligt løft, siger hun.

Hun fortæller, at kommunen blandt andet har afskaffet læseferien for de ældste elever, så de skal møde op på skolerne og forberede sig til eksamenerne sammen med andre elever og lærerne.