Karen Krebs

-

-


Navn: Karen KrebsParti: Det Radikale VenstreBopæl: Lahnsgade 74, 5000 Odense COpstillingskreds: NyborgTillidsposter:Antal stemmer FV2001: 259Kontakt: karenkrebs@hunderupnet.dkPersonlig hjemmeside: www.drv.dk/karenkrebs/


Video

Karen Krebs videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Troværdig og empatisk personlighed med pondus, mod og vilje til også at træffe nødvendige men upopulære beslutninger. Stor erfaring. På arbejdsmarkedet både som ansat, som iværksætter og som selvstændig erhvervsdrivende. Solidt netværk.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Bæredygtig udvikling  i verden. Det mener jeg, er det vigtigste punkt i denne valgkamp. Hvis vi også udstrækker bæredygtigheden til at dreje sig om at tilvejebringe en sund national og global økonomi, hvor konkurrence parametret er bæredygtighed, så kan Danmark blive et foregangsland for den globale økologiske udvikling. På Fyn vil jeg indføre straf for forurening af naturen - helt ned på ispapir niveau. 

Andre mærkesager:

Alle, der har lyst og evne til arbejde, skal have et reelt arbejde - ikke et kunstigt job eller aktivering. 
Skabe bedre vilkår for selvstændige erhvervsdrivende.
Privatisere de serviceydelser, som det offentlige ikke klarer bedre - f.eks arbejdsformidling.
Modvirke klientgørelsen af borgerne.
Opprioritere forebyggelse og behandling af alle misbrugere - både misbrugere af mad, alkohol, tobak og narko.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Det er paradoksalt, at  vi i Danmark anser det for en menneskeret, at have en bolig og et arbejde, men ikke at vi alle i fællesskab skal eje, den jord vi befinder os på. Vi må føre DRV væk fra salonerne og tilbage til sin oprindelse, som partiet for husmænd og intellektuelle.

Hvis vi gør Danmarks jord til borgernes ejendom, og hvis vi sørger for, at alle, der ønsker det, får et jordlod til at bebygge og opdyrke, så vil meget af den offentlige forsørgelse blive overflødiggjort. Så kan vi slå tre fluer med et smæk. Vi vil kunne minimere antallet af arbejdsløse. Antallet af sagsbehandlere vil falde. Klientgørelsen i forhold til samfundet vil falde. Hvis disse nye resurser stilles til rådighed, vil alle naturligvis ikke give sig til at dyrke økologiske grøntsager. Men alle vil derigennem have igangsætningskapital til at finde deres måde at tjene til livets ophold!

Svin er godt for eksporten. Men det er ikke specielt velegnet som menneskeføde. Fødevareindustrien må produktudvikle sundere kvalitetsmad, som også kan eksporteres. Derefter kan vi lukke eller minimere de traditionelle svinefarme.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Jeg støtter kommunalreformen. Hvis det stod til mig måtte hele Fyns amt gerne være blevet én stor kommune. Dermed ville vi havde vi bevaret identiteten bedre end nu, hvor vi pludselig skal til at være en syddansk region.
 
Min forhåbning for de nye storkommuner er, at vi nu får en mere rationel og effektiv drift, og at det er de kompetenteste ansatte fra de gamle kommuner, der sætter sig i de nye kommunale stol. Mange kommunalt ansatte er kede af, at de mister deres gamle arbejdsplads. Det er hårdt for den enkelte, men det er nødvendigt. Nutidens danskere må være omstillingsparate og indstille sig på livslang læring.