I det fynske folks tjeneste

Karsten Hønge

-

-


Navn: Karsten HøngeParti: Socialistisk FolkepartiBopæl: Villestoftehegnet 230
5210 Odense NVOpstillingskreds: Odense Vest 2. Kreds Tillidsposter: Medlem af Fyns AmtsrådAntal stemmer FV2001: 357Kontakt: kah@tib.dkPersonlig hjemmeside: http://www.sf-fyn.dk/karstenhoenge.php

 

Video

Karsten Hønge`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
En ny retning for Danmark.
Nu skal Danmark have et skub i en ny retning. Udfordringerne skal ikke mødes med fattige svar om lavere lønninger, lavere skat og større ulighed. Tværtimod skal vi skabe mere tryghed og fællesskab.
Politik i øjenhøjde
Folketinget bliver jo ikke ligefrem overrendt af mennesker, der har en baggrund som faglærte eller ufaglærte arbejdere.
Jeg er sikker på, at det vil være en gevinst for demokratiet, hvis flere politikere havde deres baggrund som lønmodtagere på landets arbejdspladser.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Børn og unge skal have det bedste.
Vores børn og unge skal have en god start på livet. Det handler om bedre og billigere daginstitutioner - og om at folkeskolen skal have et kvalitetsløft. En ordentlig uddannelse skal både give grundlaget for et godt arbejdsliv, og for at de unge som hele mennesker kan deltage i et demokratisk samfund. Der skal sættes tidligt ind, hvis det virkelig skal batte noget senere i livet. Vi skal blive meget bedre til at bryde den negative sociale arv.
Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, og der skal skaffes lærepladser til alle.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Offensiv plan for flere jobs.
Der er brug for en stærk indsats for at skabe jobs. Det kan være indenfor vedvarende energi, bl.a. vindmøller, solvarme, bølgeenergi. Der er brug for at fremrykke investeringer i at renovere nedslidte skoler, utætte kloaker og forurenede grunde. Et mål kan også være at gøre Fyn til et endnu mere attraktivt sted at bosætte sig. God offentlig service vil trække mennesker til Fyn. Og vi kan bl.a. gøre det Sydfynske Ø-hav til nationalpark til glæde for fynboere, tilflyttere og turister.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Intet alternativ til integration.
Jeg er glad for at bo i Danmark. Noget af det vigtige lim, som holder sammen på os, er at vi mødes i skolerne og på arbejdspladserne. Der er kun en vej til vellykket integration af borgere med en anden etnisk baggrund - og det er uddannelse og jobs. Jeg tror, at der skal skabes nye partnerskaber mellem det offentlige, private arbejdsgivere og fagforeninger. Integrationen skal lykkes - alternativet er alt for skræmmende!

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Mennesker og natur før svin.
"Grisefesten" med den voldsomme stigning i svineproduktionen på Fyn har ført til iltsvind og tilbagegang for naturen. Alarmklokkerne fra naturen har lydt længe, og der bliver brugt mange rigtige ord og skønsang, når der holdes taler. Men naturen kan ikke leve af ord alene, for naturens tålegrænser er overskredet. Der er brug for SF`ere, når der virkelig skal ske forandringer. Man kan nemlig ikke både "skide og slå på tromme på samme tid."
Moderne miljøpolitik består i aktivt at planlægge for forbedringer - det er alt for uambitiøst bare at ville begrænse skaderne.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Ikke besvaret endnu