Kartelsag afgjort: Alle frifindes

Der er faldet dom i Byretten i Odense til formiddag. Det blev til et totalt nederlag til Bagmandspolitiet.

Det fynske entreprenørfirmaet H. Skjøde Knudsen og det Århus-baserede firma Jorton blev i formiddag ved Retten i Odense pure frifundet i en sag for overtrædelse af konkurrenceloven og samordning af priser.

Tre tiltalte blev også frifundet.

Anklagemyndigheden, SØIK, bedre kendt som Bagmandspolitiet, havde ellers krævet bøder på henholdsvis ni og ti millioner til de to firmaer, fængselsstraffe på otte og seks måneder til to af de tiltalte, og en bødestraf på 25.000 kroner til den sidste tiltalte.

Udveksling af oplysninger

Den hovedtiltalte - en medarbejder hos Skjøde Knudsen - der ikke længere er ansat i firmaet, udvekslede af flere omgange oplysninger med to medarbejdere i Jorton.

Først to gange i januar-marts 2012.

Her handlede det om en apterings-entreprise på Syddansk Universitet i Kolding, hvor Skjøde bød 49,7 millioner uden moms, mens Jorton bød 43,9 millioner kroner.

I et andet tilfælde samordnede man eller udvekslede ifølge Bagmandspolitiet buddene, da Skjøde Knudsen bød 36,1 millioner kroner på en rå-entreprise på Syddansk Universitet, mens Jorton afgav 34,9 millioner kroner i bud uden moms.

Ved en tredje og mindre entreprise for Odense Kommune på Sanderumskolen i august 2013 gentog historien sig, da Jorton bød godt en million kroner på en murerentreprise, mens Skjøde Knudsen gav et bud knap 50.000 kroner under.

Det sidste af forholdene falder under den nye konkurrencelov, der blev skærpet væsentligt i marts i 2013, så kartelvirksomhed nu kan straffes med fængsel i op til halvandet år og ikke som tidligere kun med bøde.

Desuden kan bøderne i grove træk ganges med ti i forhold til tidligere praksis.

Bagmandspolitiet har dog endnu ikke fået praksis "endelig afgjort" i landretterne eller ved Højesteret.

Meldt til politiet

Det var Konkurrencestyrelsen, der opdagede uregelmæssighederne under et kontrolbesøg i 2016 og derefter meldte firmaerne til politiet.

Bagmandspolitiets påstande i retten var, at firmaerne og medarbejderne forsætligt eller groft uagtsomt indgik aftaler eller samordnede praksis firmaerne imellem.

Det afviste Skjøde Knudsens forsvarer, Jesper Markvart, dog i byretten i sidste måned.

For godt nok udvekslede Jorton og fynske Skjøde Knudsen priser, men der blev ikke indgået aftaler om, hvordan der skulle bydes, og ingen af de bygherrer, der modtog buddene, led skade, da ingen af de to firmaer vandt licitationerne. Og uanset, at der blev udvekslet priser var der flere andre bydere, og dermed var konkurrencen ikke begrænset, sagde forsvareren i byretten.

Det er ikke afklaret om Bagmandspolitiet anker byretsdommen.

Forsvarer Jesper Markvart fra Focus Advokater oplyser til TV 2/Fyn, at entreprenørfirmaet Skjøde Knudsen efter gennemlæsning af dommen udsender en pressemeddelelse. 

Flere sager om kartelsnyd