Kastaniely får en chance

Et enigt Undervisnings- og Kulturudvalg under Fyns Amt besluttede i dag at lukke beskæftigelsesprojektet for psykisk handicappede. Der er dog stadig mulighed for at videreføre Kastaniely som selvejende institution.

-

Et enigt Undervisnings- og Kulturudvalg under Fyns Amt besluttede i dag at lukke beskæftigelsesprojektet for psykisk handicappede. Der er dog stadig mulighed for at videreføre Kastaniely som selvejende institution.

Lukningen blev faktisk allerede besluttet, da Fyns Amt lagde budgettet for 2003. Men siden foreslog stedets forstander Poul Højgaard, at man undersøgte muligheden for at videreføre projektet som en selvejende institution.

Det kunne amtets Undervisnings- og Kulturudvalg umiddelbart ikke sige ja til af forskellige tekniske årsager. F.eks. kan amtet ikke bare forære stedets udstyr til en evt. selvejende institution.

Men udvalget besluttede i dag at tilbyde Poul Højgaard at købe udstyret. Derefter har han tre måneder til at prøve at videreføre Kastaniely som selvejende institution.

Beslutningen blev taget af de fem borgerlige medlemmer af udvalget, mens de to socialdemokrater var imod, oplyser udvalgets formand, Carsten Abild, (Venstre).

Fyns Amt sparer 1,6 mio. kr. ved at lukke beskæftigelsesprojektet.