Katastrofealarm klokken 16.15

En varevogn med gift og en bus støder kl. 16.15 sammen i krydset op til Lindø-værftet i Munkebo. Der er mange tilskadekomne og flere dræbte.

Øvelse i Munkebo

En varevogn med gift og bus støder kl. 16.15 sammen i krydset op til Lindø-værftet i Munkebo. Der er mange tilskadekomne og flere dræbte.

Øvelsen vil involvere store dele af beredskabet på Fyn. Politiet, brandvæsnet, OUH og beredskabscentrerne rundt omkring på Fyn vil alle deltage i den realistiske øvelse.

Ulykken er den årlige test, der skal klarlægge om beredskabet i tilfælde af katastrofer er godt nok på Fyn.