Kedelig rekord for AF-region Fyn

En ny analyse viser, at ansatte hos Arbejdsformidlingen Region-Fyn har markant flere sygedage end andre af Arbejdsformidlingens regioner. I snit er sygefraværet hos ansatte ved AF-Region Fyn 15,6 dage mod 5,7 dage hos AF-Region Ringkøbing.

-

En ny analyse viser, at ansatte hos Arbejdsformidlingen Region Fyn har markant flere sygedage end andre af Arbejdsformidlingens regioner.

I snit er sygefraværet hos ansatte ved AF-Region Fyn 15,6 dage mod 5,7 dage hos AF- Region Ringkøbing.

Analysen er lavet af Beskæftigelsesministeriet og bliver præsenteret i dag. Hos AF- Region Fyn er man ikke bekymrede over placeringen.

\"Den dækker i virkeligheden over, at vi har en politik, der søger for, at de ansatte kommer så hurtigt som muligt tilbage i arbejde efter sygdom,\" forklarer Allan Salomonsen, tillidsmand hos AF- Region Fyn.

Han mener ikke, at statistikken gør ordenligt rede for de faktiske forhold.

\"Hvis folk eksemplevis starter op med kun at være på arbejde i 20 timer, så er de jo kun delvist raske og delvist syge. Men det tager statistikken ikke højde for.\" siger Allan Salomonsen. Og det er efter hans mening grunden til, at AF- Region Fyn har flest fraværsdage i gennemsnit.