Kerteminde Byråd

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 17 medlemmer i Kerteminde Byråd fordelt på følgende måde:


 Parti

 Antal Stemmer

 Antal Mandater

 A (Socialdemokratiet)

 2.409  37,3%

 7

 C (De Konservative)

 1.331  20,6%

 4

 V (Venstre)

 1.564   24,2%

 4

 F (Socialistisk Folkeparti)

 756      11,7% 

 2

 

Af 8.345 vælgere stemte 6.557, heraf 6.459 gyldige stemmer.


 


Medlemmer i Byrådet:


A: Socialdemokratiet, 7 mandater:


Jacob Peder Dauerhøj
borgmester - formand for økonomiudvalget


Arne Bendiksen
indtrådt 2000 som suppleant.


Michael Gammelgaard
medlem af øk.udv., formand for socialudvalg


Kurt Java
medlem af øk.udv.


Erling E.  Pedersen
medlem af havneudv. og børne- og kulturudv. samt soc.udv.


Inge Jespersen
fmd.,. børne -og kulturudvalg., fmd., ungdomsskolebestyrelsen


John Jensen
medlem af børne- og kulturudv.


 


C: Det Konservative Folkeparti, 4 mandater: 


Karl Ove Ilskov
medlem af børne- og kulturudv.


Lars Ole Valsøe
medlem af tekn. udv.


Mari - Ann Breum Christiansen
medlem af havneudv.


Else Møller
medlem af øk.udv. og soc.udv.


 


F: Socialistisk Folkeparti, 2 mandater:


Rasmus Pedersen
fmd., havneudvalget, medlem af soc.udv.


Torben Andersen
fmd., Teknik- og Miljø, medlem af øk.udv.


 


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 4 mandater:


Finn Refstrup
medlem af tekn.udv. og havneudv.


Peder Høite Hansen
medlem af soc.udv.


Keld Rasmussen
medlem af børne- og kulturudv. og øk.udv.


Knud Erik Kristensen
medlem af børne- og kulturudv.


 


Tilbage til hovedsiden om Kerteminde Kommune