Kerteminde vil spare på børn og ældre

Det bliver børnene og de ældre, der kommer til at betale prisen for, at Kerteminde Kommune skal spare omkring 14 mio. kr. på budgettet. Et sparekatalog fra borgmesteren lægger op til drastiske nedskæringer på folkeskolen, børnepasningsområdet og på servicen og for de ældre. Oppositionen kalder udspillet \"urimeligt og unødvendigt.

-

Det bliver børnene og de ældre, der kommer til at betale prisen for, at Kerteminde Kommune skal spare omkring 14 mio. kr. på budgettet. Et sparekatalog fra borgmesteren lægger op til drastiske nedskæringer på folkeskolen, børnepasningsområdet og på servicen og for de ældre. Oppositionen kalder udspillet \"urimeligt og unødvendigt.

Borgmester Else Møllers(K) sparekatalog skal behandles på kommunens økonomiudvalgsmøde tirsdag. Og der er lagt op til en hård debat om den store sparerunde.

Værste besparelser nogensinde
\"Dette er den mest dramatiske nedskæringsrunde vi nogensinde har været igennem i Kerteminde. Det kommer til at gå ud over de svage grupper, som ikke kan forsvare sig. Det er både urimeligt og unødvendigt\", siger Torben Andersen, der er byrådsmedlem for SF.

Folkeskolen
I følge borgmesterens udspil skal der blandt andet spares 1,5 mio. kr pr. år på lærerne i folkeskolen. Samtidig kommer der ingen kompensation til skolerne, selvom den nye folkeskolelov pålægger skolerne flere nye fag. Derudover bliver fritdsundervisningen nedlagt. I alt skal folkeskolerne spare 3,1 mio. kr. om året.

Børnepasning
Børnepasningsområdet skal spare i alt 3,5 mio. kr. Det betyder blandt andet at en støttepædagog skæres bort, Bøgebjerg og Fjordvang mister deres bus og SFO?erne skæres ned.

Derudover bliver Familiehuset, der yder støtte og rådgivning til svage familier, nedlagt, og på anbringelser af børn uden for hjemmet vil kommunen spare 1,3 mio. kr. Samtidig neddrosles både ergoterapi og sundhedsplejen.

Dårligere ældreservice
Kommunens ældre må indstille sig på dårlige service om aftenen og natten. Og derudover bliver der mindre rengøring og ingen have- og sneservice. Det giver en besparelse på 1,4 mio. kr.

Færre busser
Men Else Møller foreslår også at der spares på andre områder. Blandt skal den kollektive trafik barberes, så der kommer færre busser og dyrere billetpriser. Trafiksikkerhedsplanen bliver også skåret ned.

Ingen områder går fri, og inden budgettet kan vedtages skal alle kommunens fagudvalg gennemgå sparekataloget.

Kunne undgås
\"Det er uomtvisteligt at vi skal spare. Men jeg synes det er helt uacceptabelt, at det skal gå ud over de svageste. SF vil i stedet foreslå, at vi udskyder investeringer og sælger kommunale ejendomme. Men vi kan også spare på andre områder, fx kan vi neddrosle på vedligeholdelsen af vores veje og grønne områder, og udskyde omlægningen af Torvet\", siger Torben Andersen fra SF.

På onsdag afholder kommunen borgerhøring om budgettet for 2004.