Kirke-indsættelse gennemføres i Løsning

Evangelisk Luthersk Netværk har flyttet indsættelsen af en åndelig vejleder til sognekirken i Løsning ved Horsens. Det sker efter at biskoppen for Fyn forbød Odense-præst at lægge kirke til.

Biskoppen på Fyn meddelte fredag, at han ikke vil ikke acceptere, at Sankt Hans Kirke i Odense stilles til rådighed for en gruppe præsters kamp mod kirkelig vielse af homoseksuelle.

Biskoppen fra Haderslev stift har valgt ikke at forbyde arrangementet, der efter planen gennemføres klokken 17.

Indskærper det biskoppelige tilsyn

Biskop i Haderslev stift Niels Henrik Arendt er på tjenesterejse i Bogota i Sydamerika, og via mail har han følgende kommentar til gudstjenesten:

- Domprovst Kim Eriksen har som min stedfortræder under mit tjenstlige fravær truffet den afgørelse, at han med de informationer, der er forelagt ham, ikke vil modsætte sig særgudstjenesten, arrangeret af sognepræst Henrik Højlund og Evangelisk-luthersk Netværk i Løsning Kirke i dag lørdag, skriver biskop i Haderslev stift Niels Henrik Arendt.

Henrik Højlund har fået indskærpet særgudstjenesten står under det biskoppelige tilsyn, og at det er Henrik Højlunds ansvar, at der ikke ved denne gudstjeneste foretages noget, der stiller spørgsmål ved, at det gejstlige tilsyn i stiftet udføres af biskoppen over Haderslev Stift.

Domprovst deltager som tilsyn

Haderslevs biskop Niels Henrik Arendt har bedt domprovst Kim Eriksen deltage i særgudstjenesten i Løsning kirke som repræsentant for stiftet og som en del af biskoppens tilsyn.

- Dermed har jeg også tilkendegivet, at jeg ikke bare formelt, men også reelt udøver åndeligt tilsyn med alle stiftets menigheder og præster - ligesom en såkaldt vejlederfunktion, udøvet af pastor Børge Haahr Andersen, naturligvis udøves under det gejstlige tilsyn af Københavns biskop, skriver biskop i Haderslev stift Niels Henrik Arendt.

- Man kan som præst i Den danske Folkekirke ikke træde delvis eller uformelt ud af det gejstlige tilsyn, som varetages af biskop og provst.
Enhver præst kan selvsagt hente vejledning, hvor han eller hun vil - det tror jeg alle præster gør; det gør jeg også selv. Men de fleste præster har ikke behov for at lave et ritual i forbindelse med en sådan vejledning eller at bruge en særgudstjeneste til at demonstrere det med, skriver biskop i Haderslev stift Niels Henrik Arendt fra Bogota.

www.luthersk-netvaerk.dk