Kirkegårde i Svendborg truet af konflikt

Konflikten på landets kirkegårde risikerer nu at brede sig til kirkegårdene i Svendborg. Hvis ikke SiD og Kirkeministeriet har fundet en løsning på konflikten vil kirkegårdene i Svendborg blive lammet 17. februar.

-

Konflikten på landets kirkegårde risikerer nu at brede sig til kirkegårdene i Svendborg. Hvis ikke SiD og Kirkeministeriet har fundet en løsning på konflikten vil kirkegårdene i Svendborg blive lammet 17. februar.

Konflikten på kirkegårdene drejer sig om en ny overenskomst til gravermedhjælperne på landbykirkegårdene. Graverne er utilfredse med at de får 30.000 kr. mindre end faglærte gartnere, der laver det samme arbejde.

Flere og flere medhjælpere på bykirkegårdene går i sympatikonflikt med deres kolleger på landsbykirkegårdene, og på mandag udvides konflikten til fire nye kirkegårde.

Og hvis ikke SiD og Kirkeministeriet har indgået en ny overenskomst 17. februar vil kirkegårdene i blandt andet Svendborg også blive inddraget i konflikten.