Kjeld Fruensgaard stadig tavs

Speciallæge i psykiatri, Kjeld Fruensgaard, nægter stadig at oplyse navnene på fem af hans klienter, der påstår at være udsat for vold på Odense Politigård.

-

Speciallæge i psykiatri, Kjeld Fruensgaard, nægter stadig at oplyse navnene på fem af hans klienter, der påstår at være udsat for vold på Odense Politigård.


På et lukket retsmøde fredag i Odense sagde speciallægen endnu en gang nej til at frigive navnene med henvisning til sin tavshedspligt som læge. Retsmødet var lukket, fordi det indgår som led i en efterforskning.


Retten i Odense, Østre Landsret og Højesteret har ellers pålagt speciallægen at oplyse navnene. De mener, at samfundets interesse i at få opklaret beskyldningerne mod Odense Politi er så stor, at hensynet til lægens tavshedspligt må vige.


På retsmødet, fredag, bad Statsadvokaten for Fyn, Birgitte Vestberg, om en retskendelse i følge hvilken Kjeld Fruensgaard kan tages i forvaring, eller pålægges tvangsbøder, indtil han kommer med oplysningerne. Retten ventes at afsige kendelse fredag d. 8. juni.


Sagen begyndte sidste år, da Kjeld Fruensgaard skrev et læserbrev i Fyens Stiftstidende, hvor han fortalte om politiets påståede overgreb mod fem af hans klienter. De skulle angiveligt være blevet pryglet med våde håndklæder.