KL-formand: Kommunalreformen en succes

Kl's formand Erik Nielsen (S) er tilfreds med evalueringen af kommunalreformen. reformen er overvejende velfungerende, mener han.

- Evalueringen af kommunalreformen viser, at reformen har været en succes, og at den nuværende opgavefordeling langt overvejende er velfungerende. Og jeg er tilfreds med, at vi nu endelig kan få sat punktum for evalueringen af reformen.

Sådan siger KL's formand Erik Nielsen som reaktion på regeringens udspil om justeringer i samspillet mellem kommunerne, regionerne og staten, som følger i kølvandet på den gennemførte evaluering af kommunalreformen.

- KL har længe efterspurgt, at vi fik klarhed om, hvilke ændringer i den nuværende opgavefordeling regeringen kunne tænke sig, og i de igangværende økonomiforhandlinger har vi presset på for en sådan afklaring. Der har været alt for meget usikkerhed i alt for lang tid, siger Erik Nielsen og fortsætter:

- Samlet set er det en fin buket, som regeringen har bundet, men der er desværre også tidsler. Det meget grundige evalueringsarbejde har tydeligt vist, at kommunalreformen har fungeret efter hensigten. Det er jeg tilfreds med, at regeringen har lyttet til, og at man derfor ikke lægger op til at gennemføre nye store omlægninger på fx social- og sundhedsområdet", siger Erik Nielsen.