KL vil styrke sundhedsvæsnet gennem 41 anbefalinger

Kommuner og regioner skal styrke samarbejdet for at forbedre sundhedsvæsenet, mener KL i et nyt sundhedsudspil

Der er brug for et gearskift i sundhedspolitikken.

Det skriver KL i en pressemeddelelse, som lørdag præsenterer et nyt sundhedspolitisk udspil "Sammen om sundhed".

Her kommer 41 konkrete anbefalinger til både regeringen, kommunerne, regionerne og andre aktører på sundhedsområdet.

Det handler om at investere i det nære sundhedsvæsen, lyder det fra KL.

- Når diagnosen er stillet, og behandlingen sat i gang, er det på en lang række områder bedre med det nære sundhedstilbud.

- Men det kræver, at samarbejdet mellem alle sundhedsaktørerne forstærkes, og at kapaciteten i kommunerne øges - både når vi taler om hænder, faglighed og samarbejde, siger formanden i KL, Martin Damm.

Mere end en million danskere lever ifølge KL i dag med en kronisk sygdom, 32.000 er diagnosticeret med demens, en halv til en million har haft en psykisk lidelse, og om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet.

Samtidig vokser afstanden til sygehusene, og knap en tredjedel af de praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen.

Derfor handler det om at sikre ensartet kvalitet i hele landet for at styrke sundhedsindsatsen, mener KL.

- Vi har 98 kommuner, som har forskellige forudsætninger og rammevilkår på sundhedsområdet. Den forskellighed er en realitet, som vi skal tage afsæt i. Men vi skal huske på, at borgerne har de samme behov uafhængigt af hvilken kommune, de bor i.

- Kommunerne skal derfor levere en mere ensartet kvalitet i de nære sundhedstilbud. Det kan gøres på flere måder - nogle kommuner kan styrke egne sundhedsindsatser, andre kan gå sammen eller forstærke samarbejdet med regionerne, siger Martin Damm.

Og det er på tide, at der sker noget, mener KL.

- Vi har længe efterspurgt en plan for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og nu sker der heldigvis noget.

Læs hele udspillet her