Klage over afstemningen i Odense

En fynsk vælger har indgivet en formel klage over afstemningsformen i Pårup Forsamlingshus i Odense. Vælgeren, der ønsker at være anonym, fortæller til TV2/FYN at forhængene til afstemningsboksene flere steder er halvgennemsigtige.

-

En fynsk vælger har indgivet en formel klage over afstemningsformen i Pårup Forsamlingshus i Odense. Vælgeren, der ønsker at være anonym, fortæller til TV2/FYN, at forhængene til afstemningsboksene flere steder er halvgennemsigtige.


Afstemningen skal være hemmelig
Andre vælgere bekræfter at de har kunnet se, hvad personen foran dem stemte. Det er strid med Grundlovens krav om hemmelig afstemning.
\"Selvfølgelig må man ikke kunne kigge ind, sådan er reglerne\", siger den valgansvarlige i Odense, skattechef Peder Pedersen.
\"Hvis der er nogen der føler sig forudrettede må man indgive en formel klage\", udtaler han.


Principiel sag
\"Det er ikke fordi jeg føler mig forurettet, det er mere en principiel sag\", siger vælgeren, der altså har indgivet klagen på selve valgstedet. Valgansvarlig Peder Pedersen kan dog ikke kommentere sagen, da han endnu ikke har hørt om de nærmere omstændigheder ved klagen.