Klage over Odense Kommunes valgoptælling

Indenrigsminister Karen Jespersen(S) bliver nu inddraget i en strid om Odense Kommunes optællingsprocedure dagen efter det tredobbelte valg. Folketingskandidat Carsten Hansen(S) har klaget til ministeren over, at Odense Kommune vil optælle de personlige stemmer til folketingskandidaterne til sidst.

-

Indenrigsminister Karen Jespersen(S) bliver nu inddraget i en strid om Odense Kommunes optællingsprocedure dagen efter det tredobbelte valg. Folketingskandidat Carsten Hansen(S) har klaget til ministeren over, at Odense Kommune vil optælle de personlige stemmer til folketinget til sidst.


De fynske vælgere - og ikke mindst de fynske folketingskandidater - må vente meget længere tid end normalt på at få at vide, hvem der er valgt til Folketinget. Normalt har de ni fynske opstillingskredse overstået optællingen af de personlige stemmer midt på eftermiddagen dagen efter valget.


Folketinget til sidst
Men dennegang skal kandidaterne vente til omkring klokken 21 dagen efter valget. Årsagen er, at valgbestyrelsen i Odense netop har besluttet, at fintællingen dagen efter valget skal foregå efter følgende model: Først optælles stemmerne til kommunalvalget - så stemmerne til amtsrådsvalget og endelig stemmerne til Folketingsvalget.


Beslutningen i Odense betyder, at de personlige stemmer ikke kan blive klar før kl. 21. Det bliver altså det tidspunkt, det endelig bliver klart, hvem der er dømt ude, og hvem der er dømt inde af de fynske folketingskandidater. Valgbestyrelsen i Odense består af borgmesteren og de fire rådmænd.


Odense går i små sko
\"Jeg syntes, at lokalpolitikerne i Odense går i meget små sko. Resultatet af folketingsvalget har interesse i hele Fyns Amt, mens resultaterne i Odense kun har interesse i Odense. Som i de andre opstillingskredse burde Odense prioritere folketingsvalget højest\", siger Carsten Hansen(S).


De øvrige fynske folketingskredse regner alle med at være færdige med optællingen af de personlige stemmer til folketingsvalget onsdag den 21. november sidst på eftermiddagen.


Men med mindre Indenrigsminister Karen Jespersen(S)griber ind i sagen, må fynboerne og folketingskandidaterne altså vente flere timer på at optællingen i Odense bliver færdig.