Klage over svigt

Pårørende til otte psykisk udviklingshæmmede på bofællesskabet Jacobsminde på Ærø er gået til Tilsynsrådet for Fyns Amt med en klage. De mener, at de otte beboere er udsat for omsorgssvigt fra lederen, som de ønsker fjernet straks.

-

Pårørende til otte psykisk udviklingshæmmede på bofællesskabet Jacobsminde på Ærø er gået til Tilsynsrådet for Fyns Amt med en klage. De mener, at de otte beboere er udsat for omsorgssvigt fra lederen, som de ønsker fjernet straks.


Ifølge Fyns Amts Avis er næste skridt i sagen, at de i alt 16 pårørende på onsdag vil mødes med repræsentanter for Ærøskøbing kommune og diskutere, hvad der skal ske.


Med til sagen hører, at flere vikaransatte støtter lederen af bofællesskabet Jacobsminde.