Klager og etik

TV 2/FYN følger de presseetiske regler, som er besluttet af Danske Medier og Dansk Journalistforbund i foråret 2013.

Klager over indholdet i TV 2/FYNs udsendelser og på tv2fyn.dk eller klager over TV 2/FYNs handlemåde samt ønske om genmæle kan rettes til redaktionen.

Du kan sende din klage til redaktionen@tv2fyn.dk

Kontaktes en redaktionel medarbejder mundtligt eller skriftligt af en kilde eller seer med en påstand om en fejl i TV 2/FYNs journalistik, så bliver sagen straks undersøgt.

Modtager en journalist/fotograf en klage direkte, så afleveres denne til redaktionsledelsen, der står for behandling af sagen – bistået af den implicerede journalist eller fotograf.

Svaret til klageren kommer fra redaktionsledelsen.

Klage over TV 2/FYNs journalistisk kan også rettes til Pressenævnet, Landgreven 4, 4. 1301 København K. Klagefristen til Pressenævnet er på 12 uger.

Ansvarshavende chefredaktør på TV 2/FYN er direktør Esben Seerup, og han kan kontaktes på seerup@tv2fyn.dk

Klager over debatindlæg på TV 2/FYNs hjemmesiden kan også rettes til redaktionen, der herefter vil vurdere klagen og svare klageren.