Klagesag om ambulance-udbud slut

Region Syddanmark betragter klagesagen om ambulanceudbud som endelig afsluttet.

Klagenævnet for Udbud afviste i februar den klage, som Falck sidste år indgav over Region Syddanmarks ambulance-udbud.

Og da Falck ikke har indbragt sagen for domstolene inden for den otte ugers frist, der er, befragter Region Syddanmark derfor klagesagen som endelig afsluttet.

- Når Falck ikke er gået til domstolene, ser jeg det som et udtryk for, at Falck endelig har erkendt, at Region Syddanmark har fulgt de regler, der er omkring et udbud. Vi gav alle, der bød på opgaven med at køre vores ambulancer, en fair og korrekt vurdering af deres tilbud. Som jeg har sagt tidligere: Falcks tilbud var for dyrt her i regionen, og derfor var det andre, der fik opgaven, siger formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark Thyge Nielsen, Venstre.

Læs mere her