I det fynske folks tjeneste

Klassiske orkestre mangler musikere

Danmarks knap 100 amatørsymfoniorkestre har i stigende grad svært ved at skaffe musikere nok til at opføre de symfoniske værker, de gerne vil.

"Det er ligesom, der er en hel generation, der er gået tabt for den klassiske amatørmusik."

Sådan lyder budskabet fra Bjarne Egelund, der er formand og koncertmester for Fyns Amatørsymfoniorkester.

Hans orkester har, i lighed med flere andre, vanskeligheder med at rekruttere nye medlemmer og mangler lige nu musikere til blandt andet messingblæsergruppen.

- Tilbuddene med rytmisk musik har været så dominerende i de senere år, at meget få unge tager det vanskelige håndværk op, som det er at lære at spille et klassisk instrument, siger han til Kristeligt Dagblad.

De unge vælger de klassiske instrumenter fra på musikskolerne, og det giver problemer for orkestre i hele landet, lyder det fra Knud Ebbesen, næstformand i Dansk Amatørorkester Samvirke, DAOS:

- Det er et stort problem. Der er især mangel på strygere og blæsere. Det er ikke usædvanligt, at der sidder 8-10 strygere, hvor der helst skulle have været 20-30 stykker. Den manglende rekruttering betyder også, at gennemsnitsalderen i orkestrene stiger støt - jeg vil antage med omkring et år om året i øjeblikket. Vi har desuden set flere eksempler på, at flere orkestre har nedlagt sig selv, eller har slået sig sammen. Jeg vil tro, der er forsvundet 10 amatørorkestre inden for de seneste 10 år, siger Knud Ebbesen.

Problemet er, siger han, blandt andet opstået, fordi musikken generelt er blevet fjernet fra folkeskolen, og musikskolerne fokuserer mindre på glæden ved at spille som amatør, end på at være fødekæde til det professionelle musikliv.

- Det betyder, at de unge typisk holder op med at spille, når de bliver 12-13 år og opdager, at de ikke er dygtige nok til at blive professionelle musikere, siger han.

I 2013 lavede DAOS et større analysearbejde med titlen "Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud", og de har efterfølgende iværksat et pilotprojekt med såkaldt graduerede noder. Det betyder, at man som knap så dygtig amatørmusiker kan komme med i et orkester ved i begyndelsen kun at spille enkle stemmer. Det håber de på længere sigt kan få flere til at ville være med.

- Men det er et langt sejt træk, siger Knud Ebbesen om den udfordring, amatørsymfoniorkestrene står overfor.