Klimaudfordringer og katastrofer: Beredskab Fyn har brug for flere frivillige

Klimaforandringer vil komme til at betyde flere oversvømmelser og ulykker i fremtiden. Beredskab Fyn får derfor brug for flere frivillige hænder.

Stormfloder, skybrud og større naturbrande er blevet mere almindeligt i Danmark og på Fyn.

I januar steg vandstanden omkring Fyn med over halvanden meter, og det betød oversvømmelser og vandskader ved de fynske kyster. Det betød også, at det fynske beredskab rykkede ud og hjalp fynske borgere med værn mod de stigende vandstande.

Opgaver som disse kan der komme flere af i fremtiden.

- Hvis man kigger et par år tilbage og ser på udviklingen, og vi regner med, at der er samme udvikling fremadrettet, så siger mange, at det der var 100-års hændelser før er tiårs-hændelser i dag, siger operativ leder ved Beredskab Fyn Frank Praefke.

Det tyder altså på, at der kommer flere klimaudfordringer, som kan ramme Fyn. Derfor leder Beredskab Fyn nu efter flere frivillige.

Plejecenter undgik oversvømmelse

De fynske kyster og fjorde er udsatte ved forhøjede vandstande. Ved Næsby Plejecenter, som er beliggende ned til Odense Kanal, oplevede man i januar en øget vandstand, hvor beredskabet etablerede værn mod de stigende vandmasser.

I en lille marina ved Næsbyhoved Slot steg vandstanden kraftigt, og her ville vandet være løbet ned i sumpområdet ved siden af.

- Jorden er befugtet og ville derfor ikke kunne absorbere vandet fra marinaen. Det ville hurtigt være løbet ned til plejecenteret, forklarer Frank Praefke.

 Ved hjælp af sandsække fik man stoppet vandet, og undgik derved at vandet ville nå Næsby Plejecenter.

- De fik ikke våde fødder på plejecenteret, siger Frank Praefke.

Håber på 30 nye frivillige

Mandag 7. oktober inviterer Beredskab Fyn interesserede til infomøder fem forskellige steder på Fyn. Til møderne kan de interesserede høre mere om, hvad opgaverne som frivillig indebærer, og man vil kunne få sig en snak med frivillige ved beredskabet.

Selvom det er frivilligt arbejde, tager Beredskab Fyn ikke hvem som helst.

- Vi satser på at kunne få 30 nye frivillige, men vi lægger os ikke fast på et bestemt tal. Vi vil gerne have de bedst egnede. Men 30 vil gøre vores beredskab rigtig robust, siger Frank Praefke.

Arbejdet som frivillig i beredskabet betyder dog ikke, at man kun kommer til at opleve action.

- Vi vil ikke narre nogen, og de får at vide, hvad de skal, understreger Frank Praefke, men forklarer at man hjælper med opgaver, der er lige så samfundsnyttige:

- Det bliver klimahændelser og logistikopgaver. Det er en vigtig samfundsopgave, man er med til at løfte, og man får et godt socialt netværk ved at være frivillig.