Knas i økonomien: Underskud hos Bazar Fyn

Formuen er væk efter underskud tre år i træk hos Bazar Fyn. Bygningerne er ejet af Olav de Linde.

Det kniber med at få Bazar Fyn til at løbe rundt.

Det viser regnskabet for 2018, der netop er blevet offentliggjort.

Selskabet, der driver bazaren, Bazar Fyn Aps., gav et underskud før skat på 280.000 kroner mod et underskud på 655.000 kroner i 2017.

I 2016 var underskuddet på 126.000 kroner. Dermed er selskabet egenkapital nu på minus 525.000 kroner.

Stor post ved huslejedepositum

Hovedindtjeningen - bruttofortjenesten - steg ellers fra 106.000 til 598.000 kroner sidste år, men samtidig er lønudgifterne steget med 200.000 kroner til selskabets to heltidsansatte og udgjorde sidste år 858.000 kroner.

Det fremgår af regnskabet, at selskabet hvert år betaler tre millioner i husleje i Bazar Fyn.

Bygningerne er ejet af ejendomsselskabet Olav de Linde.

Ved indgangen til 2019 havde driftsselskabet 1,1 millioner kroner i skyldigt huslejedepositum - en post, der er steget med 388.000 kroner.

Utilfredsstillende underskud

Desuden er gælden som følge af lån til to private långivere steget med 652.000 kroner.

Aktiverne er blandt andet steget som følge af en vækst i tilgodehavender på 665.000 kroner.

I ledelsesberetningen kaldes årets underskud for utilfredsstillende med en forventning om et bedre resultat i indeværende år.

Ifølge ledelsesberetningen forventes det, at selskabets ejer Mohammad Saad, kreditorerne og banken fortsætter stiller likviditet til rådighed.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bazar Fyn.