I det fynske folks tjeneste

Knivstikkersag for særlig klageret

Sagen, hvor en 46-årig familiefar fra Østfyn blev stukket med en kniv i ryggen, bliver måske genoptaget.

Familien Søgaards liv er forandret efter at banalt biluheld førte til at faderen i huset blev stukket ned

På grund af en procedurefejl hos Fyns Politi er gerningsmanden aldrig blevet dømt. Sagen blev i februar afvist af Østre Landsret på grund af en banal fejl, men selv om både politiet og Statsadvokaten for
Fyn har afvist at kunne genoptage sagen, sker det muligvis alligevel. Det skriver Fyns Stiftstidende.
 
- Det er rigtig godt, hvis sagen kommer op igen, så vi kan få sat punktum i den, siger Trine Søgaard, der er gift med den 46-årige mand, der blev stukket ned, og var tæt på at dø af det.

Det skete den 1. maj sidste år på åben gade i Nyborg efter et banalt trafikuheld. Den, som faderen og de to sønner så stikke med kniven, blev frifundet i byretten.Ingen af dem turde udpege gerningsmanden, fordi de var blevet truet forinden uden for retslokalet af broderen til den tiltalte - hvad der senere har kostet denne bror otte måneders ubetinget fængsel.

Da sagen kom for Østre Landsret blev den afvist, fordi politiet havde forkyndt tiltalen for en forkert person. Når sagen nu alligevel ruller videre i det juridiske system, er det efter at landets øverste anklagemyndighed, rigsadvokaten, har set på den. Det fremgår af en brev fra Fyns Politis chefanklager, hvor Fyens Stiftstidende har søgt aktindsigt i papirer i sagen.

Aktindsigten er afvist, fordi "rigsadvokaturen har ved skrivelse af 7. april fremsat begæring om genoptagelse over for Den Særlige Klageret," som der står.

Klageretten kan netop gå ind i sager og erklære dem til at gå om, hvis der er tungtvejende juridiske grunde.

"Der foreligger således en mulighed for, at sagen skal igennem retssystemet igen," skriver Fyns Politi.

Hos Den Særlige Klageret, som ligger samme sted som Højesteret, bekræfter man, at begæringen er modtaget. Begæringen går på at få genoptaget sagen ved byretten, fordi der er afgivet forkerte oplysninger af vidnerne, der var blevet truet, og disse oplysninger har været afgørende for, at den formodede 27-årige knivstikker blev frifundet.

- Vi mener, det er stødende, at en person senere er dømt for trusler ved retssagen, og at den forklaring, som er afgivet i den oprindelige straffesag, efter alt at dømme har været falsk, siger statsadvokat Hanne Schmidt, Rigsadvokaten.

Selv om Den Særlige Klageret nu skal gå hele sagen igennem, er det ikke ensbetydende med, at den bliver genoptaget.

- Det er meget sværere at genoptage sager, hvor folk er blevet frifundet, end hvor de er blevet dømt, siger lektor i strafferet ved
Syddansk Universitet Thomas Elholm.

Han vil ikke udtale sig om den konkrete sag, fordi han kun kender den sporadisk, men siger mere generelt:

- Når Rigsadvokaten går ind i sådan en sag er det utvivlsomt, fordi han har vurderet, at der er grundlag for at få den genoptaget, siger Thomas Elholm.Hos Den Særlige Klageret vurderer man over for Stiftstidende, at der kan gå op til seks måneder, før der er en afklaring.