I det fynske folks tjeneste

Knudshoved bliver fredet

Knudshoved og den gamle færgehavn ved Nyborg bliver nu fredet. Det meddelte Naturklagenævnet torsdag. Dermed er en 10 år gammel fredningssag nu endelig afgjort.  

-

Knudshoved og den gamle færgehavn ved Nyborg bliver nu fredet. Det meddelte Naturklagenævnet torsdag. Dermed er en 10 år gammel fredningssag nu endelig afgjort.

Det er formanden for Naturklagenævnet, Bent Jacobsen, der torsdag har meddelt, at Knudshoved skal fredes. Formanden ønsker ikke at gå i detaljer med nævnets afgørelse, og henviser til en skriftlig afgørelse, der dog først vil blive offentliggjort senere.

Naturklagenævnet lægger op til, at DSB skal rydde op på området, der i mange år blev brugt som vejanlæg til færgerne.  Til gengæld får DSB lov til at tredoble det gamle bebyggede areal på 2000 kvadratmeter. Disse bygninger kan anvendes til administrative eller turistmæssige formål.

- Vi opretholder fredningen, men der forestår nogle forhandlinger med DSB og Nyborg Kommune om detaljerne. Blandt andet skal vi have afklaret, hvor langt inde på området kommunen må bygge, siger Bent Jacobsen.

Fredningssagen har stået på i snart 10 år. Både Fyns Amt, Danmarks Nuturfredningsforening, lokale godsejere, Skov- og Naturstyrelsen og mange andre instanser har været indblandet i den spegede fredningssag.

Fredningsnævnet afgjorde i august sidste år, at området skal fredes. Men afgørelsen blev anket til Naturklagenævnet.

DSB har krævet 50 mio. kr. i erstatning, hvis området bliver fredet.