Ko fra Nordfyn undersøges for kogalskab

En kvægbesætning fra landsbyen Kelleby på Nordfyn er blevet isoleret fra omverdenen, mens Statens Veterinære Serumlaboratorium undersøger besætningen for BSE. Det er første gang, at der er mistanke om kogalskab på Fyn.

-

En kvægbesætning fra landsbyen Kelleby på Nordfyn er blevet isoleret fra omverdenen, mens Statens Veterinære Serumlaboratorium undersøger besætningen for BSE. Det er første gang, at der er mistanke om kogalskab på Fyn.


Koen fra Kelleby i Søndersø er blevet undersøgt af Steins Laboratorium i Ladelund, og de første resultater af prøven viser tegn på kogalskab. Men de endelige resultater af undersøgelsen er først klar fredag eftermiddag.


Besætningen isoleret


Den mistænkte ko har opholdt sig i besætningen på 80-100 kreaturer i Kellyby hele sit liv. Selvom de første undersøgelser viser en positiv reaktion på BSE, er det langt fra sikkert, at koen har kogalskab. Flere besætninger har tidligere været mistænkt for at være smittet med BSE, men på nær i tre tilfælde har mistanken været ubegrundet.


Fødevaredirektoratet tager dog ingen chancer og besætningen på Nordfyn er derfor blevet isoleret fra omverdenen.